Kardinaal Eijk heeft een groet geschreven aan het begin van het Paastriduüm.

 

2024 Een groet van de aartsbisschop – Paastriduum 2024