De veertigdagentijd loopt van Aswoensdag 14 februari tot zaterdag 30 maart, de laatste dag van de Goede Week. Deze veertig dagen stellen we bij Geloven thuis in het teken van de HOOP. Soms lijkt het wel of alles in onze wereld er alleen maar op achteruitgaat. Hoe gaan we om met al het slechte nieuws dat we zien en horen? Je kunt er niet omheen, niet ervan wegkijken. Maar je wilt je er ook niet aan overgeven. Train jezelf in hoop!
In de komende zes sobere weken verblijf je telkens op een ander ‘eiland van hoop’, uitgebeeld door een kijktafel met een weekversje. Met verhalen, gebeden, verdieping en versoberingstips. We willen – net als Jezus – een blijde boodschap brengen. Durf je en kun je – ook al is het donker om je heen – vasthouden aan wat je in het licht zag? Juist in de Goede Week, waarin Jezus zijn leven geeft en zijn levensverhaal hopeloos lijkt te eindigen, komt het hierop aan.
Alle bijdragen in onze vijf vaste rubrieken helpen jou en je gezin om rustmomenten, krachtplekken, eilanden vol hoop, te ervaren en zo naar Pasen toe te leven. We maakten voor deze aflevering ook gebruik van de parels uit onze eigen Geloven thuis schatkamer. Dat zullen we vaker gaan doen, want in onze schatkamer is veel inspirerends te vinden!

Een mooie hoopvolle veertigdagentijd gewenst namens de redactie van Geloven thuis.

Foto: pixabay. Vriendschap, een van de bronnen van hoop