De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa. Alle 39 Europese landen die aangesloten zijn bij de CCEE is gevraagd de Mis op te dragen voor de synode en voor de slachtoffers van de oorlogen in Oekraïne en in het Heilig Land. De Nederlandse Kerkprovincie is op zaterdag 9 maart aan de beurt.

In het Aartsbisdom Utrecht is op 9 maart om 19.00 uur in de St. Catharinakathedraal in Utrecht een Eucharistieviering met als celebrant Mgr. Hoogenboom. Aansluitend is er aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. De gebedsestafette is op Aswoensdag (14 februari) van start gegaan in Albanië en gaat door heel Europa. De afsluiting vindt plaats op 28 maart in Hongarije. Het is voor de vierde keer dat de CCEE een dergelijke gebedsestafette, gericht op vrede, organiseert.
Meebidden voor vrede en voor de synode kan thuis, maar ook in alle Nederlandse bisdommen. Een eerste mis wordt ‘s ochtends opgedragen in bisdom Den Bosch en de laatste Missen voor de genoemde intenties vinden plaats in het Aartsbisdom Utrecht en bisdom Roermond.
Meer info: https://www.aartsbisdom.nl/eucharistische-gebedsestafette-voor-vrede-en-de-synode/

Foto: Kerkfotografie