Het thema is ‘De roep om te luisteren’. Het programma bestaat uit een plenair hoofdprogramma, praktische workshops en verdiepende colleges. Er is veel ruimte voor ontmoeting met mensen die net als jij op zoek zijn naar een levensstijl die recht doet aan mens en natuur. Ontdek welke stappen jij kunt zetten om thuis, in jouw kerk en in je omgeving het verschil te maken. Locatie: De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal Prijs: €45,- GroenGelovig 2023 is een initiatief van Tearfund in samenwerking met GroeneKerken, Kerk in Actie, Evangelische Omroep, Micha Nederland, Missie Nederland, A Rocha Nederland, ChristenUnie, CGMV, Laudato Si’ Alliantie Nederland, Christelijke Hogeschool Ede en Viaa Hogeschool.

Datum: zaterdag 21 oktober 2023.

Tijd: 09.30-16.00 uur.

Locatie: De Basiliek, Wiltonstraat 56, Veenendaal.

Entree: € 45,00

Meer info en bestellen van kaarten: https://groengelovig.tearfund.nl/