‘De Aandrang Gods’, zo noemt Wiel Logister, hoogleraar theologie en overste Montfortanen, de Heilige Geest.

Wanneer, waarbij voelt u op dit moment in uw leven, deze aandrang?