Welkom bij ons nieuwe herfstthema: HELD IN ACTIE! Superhelden zoals Superman, Spider-Man en Batman kent bijna iedereen. In strips, films en televisieseries verbazen ze ons met superkrachten of andere bijzondere eigenschappen. Maar zijn we, ieder op onze eigen manier, niet allemaal helden? Op z’n minst kunnen we het worden! Marjets versje geeft er zelfs een stappenplan bij.
Een held is iemand die iets van betekenis doet voor een ander. Dat kan in het groot, zoals in het verhaal van Tim, maar ook in het klein, door oog te hebben voor een ander. Meike geeft met een herfstlichtje een voorbeeld van hoe eenvoudig dat kan zijn. Ruth zocht prentenboeken bij elkaar, over kleine onopvallende helden die grootse dingen doen. En verhalen over bijbelse helden die het durven wagen omdat ze God aan hun zijde weten. Misschien is dat met ons ook wel zo? In de gebeden van Nelleke besef je hoe heldhaftig gewone mensen (met Gods hulp) kunnen zijn, Ellies kijktafel maakt die heldhalftigheid zichtbaar. Dus: maak je eigen heldencape en kom in actie!

Herfstgroeten van Marjet, Ellie, Tim, Ruth, Meike, Nelleke en Edith

Meer info: www.geloventhuis.nl.

Foto: Ellie Keller