Zaterdag 8 januari overleed, geheel onverwacht, Cees Damen. In 1947 geboren in Langbroek en in 2022 nog maar zo kort na het nieuwjaar wensen, te Langbroek gestorven.
Een echte Langbroeker, die met iedereen kon praten ongeacht afkomst, rang of stand. Optimistisch en joviaal, een bekende verschijning op zijn quad, vaak met een van de kleinkinderen en/of de hond achterop.
Cees was een natuurmens die al in zijn jeugd altijd buiten te vinden was. Hij kon intens genieten van eenvoudige dingen: zijn bloemenranden op zijn bouwland, het geluid van een fazantenhaan, de eerste koekoek en nachtegaal, oude bomen en mooie avondluchten.
Samen met zijn vrouw Wil was hij gelukkig op boerderij Welgelegen in Langbroek. Zij genoten samen van Langbroek want, ‘het is nergens mooier dan in Langbroek’.
Hun 3 kinderen Cees, Annabel en Piet groeiden daar op met veel gezelligheid met het gezin en met heel veel ruimte en vrijheid.
Cees was een actief mens: graag bezig met zijn koeien. Hooi oogsten voor zijn vee, hout zagen in zijn natuurgebiedjes en in zijn jachtveld. Een trotse en bijzondere opa, die zijn kleinkinderen graag wat leerde.  Hij was een betrokken parochiaan die gedurende de jaren verschillende hand- en spandiensten voor de parochie uitvoerde.
Zijn vrouw Wil, kinderen en kleinkinderen zijn hem ontzettend dankbaar voor alles.