Op 20 april jl. is mw. Regina Katrusjenko thuis, in Doorn, overleden. Zij was 86 jaar oud.

Mw. Katrusjenko werd in 1933 in Pjatigorsk (Kaukasus- Rusland) geboren. Ze groeide als enig kind op in St. Petersburg en studeerde medicijnen. Haar beide ouders waren ook arts.   Vele jaren werkte ze als arts, behandelde patiënten en gaf als universitair lector hoorcolleges aan studenten geneeskunde.  Ze had naast geneeskunde tevens grote interesse voor literatuur, kunst en muziek. 29 Jaar geleden bracht de liefde Mw. Katrusjenko naar Nederland.  Ze trouwde, maar het huwelijk hield slechts kort stand.  Na de scheiding is ze in Doorn blijven wonen.  Ze had haar plek verworven in de St. Martinus parochie en bezocht trouw iedere week de kerk.  De laatste jaren liet haar gezondheid te wensen over en werd zij door vrijwilligers naar de kerk gereden, waar zij zich uiterst dankbaar voor toonde.

Iedere nieuwe dag begon zij in gebed op haar terras.  God daarbij dankend voor de hele schepping, de natuur, de mensen om haar heen.  Twee keer ging zij mee als pelgrim op bedevaart naar Lourdes.  In stil gebed aan de voeten van de Heilige Maagd vond zij troost en bemoediging.  Haar geloof gaf haar houvast en steun in het leven.

Mw. Katrusjenko stond altijd klaar om anderen te helpen.  Eerst de ander, dan pas zichzelf.  Ze was positief en opgewekt.  Conversaties met haar waren altijd interessant over onderwerpen als boeken, concerten, tentoonstellingen enz.  Ze was wijs, luisterend en kon waar nodig zwijgen en een geheim bewaren.

Mw. Regina Katrusjenko overleed thuis in Doorn, in de armen van haar zoon Nicolai. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden op 29 april jl. in Bilthoven.

Wij zullen haar met dankbaarheid en liefde blijven herinneren.

Moge zij nu rusten in vrede.