Op maandag 27 december is op 94-jarige leeftijd overleden mw. Bors – van Dorresteijn.
Na het overlijden van haar man Theo Bors had ze moeite de draad van het leven op te pakken. Ze verhuisde enig tijd daarna van de Jan Steenlaan naar Huize Beatrix waar ze meer onder de mensen kwam en haar leven daardoor weer wat aangenamer werd.
Mw. Bors was een trouwe parochiaan van de Martinuskerk. Vanwege haar afnemende gezondheid kon ze de laatste jaren geen vieringen meer bijwonen in de kerk.
Mw. Bors was een vrouw met een duidelijke eigen regie, ze bezat een grote parate kennis en had een briljant geheugen. Zij kon boeiend vertellen over kloosters, bedevaartsoorden en haar geloofshelden Marthe Robin van de Foyer de Charité en Chiara Lubich van de Focolarebeweging.
De corona heeft een einde aan haar leven gemaakt. In Nijkerk overleed zij na een kort ziekbed in de vroege ochtend op 27 december, in het vertrouwen dat ze opnieuw geboren zou worden in het Licht van haar Liefdevolle Vader. De tekst die ze had uitgekozen op de rouwkaart getuigt hiervan;
“Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven” Joh. 11: 25
Op 3 januari is mw. Bors in besloten kring begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Doorn.
Gina Peters