Peter Verberne is op 13 april jl. op 79-jarige leeftijd overleden. Peter heeft zich, o.a. als lid van de pastoraatgroep,  vele jaren verdienstelijk ingezet voor de Theresiageloofsgemeenschap. Sociaal bewogen en met beleid was hij nauw betrokken bij de vieringen in de kerk, vertegenwoordigde hij Theresia bij de jaarlijkse Chrismamis in Apeldoorn en bracht ons de H. Oliën. Ook fungeerde hij als taxiservice voor emeriti uit de regio die zodoende  in Maarn de mis konden blijven lezen.

Hij was een stimulator en coördinator van diverse activiteiten zoals o.a. het dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Toen het Theresiakoor bestuurlijk in een impasse geraakte stelde hij zich beschikbaar als interim-voorzitter en motiveerde de  leden om hun belangrijke taak voor de gemeenschap voort te zetten. De laatste tijd werd duidelijk dat toenemende lichamelijke klachten, ook al van voor de noodlottige val,  zijn activiteiten belemmerden.

Wij blijven hem dankbaar voor zijn waardevolle bijdragen aan de Theresia-gemeenschap.  En mogen zijn vrouw Corry, zijn kinderen en verdere familie troost vinden in de fijne herinneringen aan Peter.

 Een parochiaan