Roger Weverbergh is overleden op tweede pinksterdag 2020, op 1 juni, in Sint-Niklaas, België. Op 8 juni 1963 werd hij priester gewijd voor het bisdom Gent. Roger werd 80 jaar.
Zijn afscheid was op woensdag 10 juni in intieme kring.

Roger was praktisch theoloog en van 1976 tot 2004 docent pastorale methodiek aan de KTU. Hij heeft veel betekend voor de opleiding, voor de studenten en voor de vakgroep praktische theologie, waarvan hij vele jaren secretaris was.

Zijn hartelijkheid en trouw zijn bekend. Docenten werd op een gegeven moment gevraagd jaargroepen van studenten te begeleiden. De jaargroep van Roger leek het eeuwige leven te hebben.

Roger had een groot relativeringsvermogen en kon met een humoristische oneliner precies zeggen wat gezegd moest worden. Toen Rob van Kessel bij een casusbespreking grootse perspectieven schetste, gaf Roger als zijn mening: “een bietje veul thermiek vandaag”.

Met Roger kon je soepel samenwerken. Hij concurreerde nooit. Hij had een scherp oog voor wat opbouwend was en wat afbrekend. Op het negatieve reageerde hij met humor en relativering of liet het langs zich afglijden. Wat mensen en gemeenschappen opbouwt had zijn warme steun. Daartoe kon hij mensen uitdagen.

Als Roger een groep begeleidde, bleek hij een fabelachtige waarneming en diagnostiek te hebben. Hij had feilloos door wat er tussen de mensen speelde en wat hun vooronderstellingen waren in hun observaties en interpretaties.

Roger was beslist niet éénkennig en durfde avontuur en uitdaging met mensen aan. We noemen wat hij gedaan heeft voor en met jongeren in de knel in de Vlaamse jeugdzorg en hoe hij vele jaren optrok met wat hij ‘mijn atheïstenclub’ noemde. Dat was een groepje Vlaamse intellectuelen die het gesprek over hun ongeloof en geloof niet wilden opgeven.

Roger heeft een geweldige bijdrage geleverd aan wat toen het postacademisch onderwijs heette: cursussen en trainingen voor pastoraal werkenden. Zijn hart lag bij kerkopbouw en werken aan toekomst voor geloof (op de eerste plaats) en kerk. Op dat thema promoveerde hij in 1992 met zijn studie Bouwen met beelden. Onderzoek naar theorie en praktijk van kerkopbouw.

We verliezen in Roger een hartelijke collega, een trouwe mens en heel betrokken medegelovige.

Zijn oud-collega’s Gerard Groener en Jozef Wissink