Vanuit verschillende locaties heeft het parochiebestuur het verzoek gekregen om de parochianen meer te betrekken bij de fusie. Daarom is in de bestuursvergadering van 7 maart jl. besloten om na elke vergadering een informatiebulletin uit te brengen.

Informatiebulletin fusie 13 maart 2024