Donderdag 25 mei om 10.30 uur zal pastoor Zemann de ziekenzalving geven aan de zieken en ouderen van onze parochie. De viering zal zijn in de Petrus- en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen-R. Na de viering is er gelegenheid voor een praatje onder het genot van een drankje en een hapje. Welkom!

De ziekenzalving is een sacrament voor wie zich kwetsbaar begint te voelen en daardoor troost kan ondervinden in het geloof van Gods nabijheid. Het schept kracht. Een kracht die bestaat uit moed en het geloof dat je dichter bij Hem bent dan ooit. Het is ook een sacrament dat vergeving schenkt aan onze tekortkomingen.
Wilt u aan de ziekenzalving deelnemen, dan kunt u zich vóór 23 mei opgeven bij:

  • Fons Marlet, 06-15275342/0343 531581 of
  • Charlotte Peulen, 06-14275667

Voor vervoer kan worden gezorgd.

Werkgroep ‘Zieken en Ouderen’