In januari is de Actie Kerkbalans weer begonnen. Thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We hopen dat we in 2024 weer op u mogen rekenen. Daarmee zorgen we samen voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschappen, onze parochie Sint Maarten. Over de laatste 10 jaar zijn de opbrengsten uit Kerkbalans en collecten met ongeveer 20% gedaald, terwijl de uitgaven, net als bij u thuis, alleen maar zijn gestegen. Denk aan de sterk gestegen energiekosten, maar ook het onderhoud van onze kerkgebouwen; en ook de personeelskosten komen voor rekening van de parochie.

Dit alles is helaas ook zichtbaar in onze begroting (de optelsom van inkomsten en uitgaven), die wellicht dit jaar een tekort zal vertonen van meer dan € 130.000. Vind je ook dat het verdwijnen van de kerk een verarming van onze samenleving zou betekenen, geef dan gul voor de kerk van morgen. Wij willen ook de komende jaren een levende parochie zijn, met mooie vieringen, liefst met een koor en organist. Laten we ons daarvoor blijven inzetten.

Gerard Hoogervorst, parochiebestuur