Kinder-jongerenkoor

De parochie Sint Maarten heeft twee kinderkoren en 1 jongerenkoor.