Het is alweer meer dan vijf jaar geleden dat de encycliek Laudato Si’ uitkwam. Deze encycliek heeft al vele mensen en geloofsgemeenschappen geïnspireerd om een veranderingsproces richting duurzaamheid in gang te zetten. Maar het wordt nog lang niet door iedereen omarmd. Vanuit het Vaticaan wordt er daarom een nieuw plan gelanceerd, een zevensprong.

Bij de viering van vijf jaar Laudato Si’ vanuit het Vaticaan klonk de oproep om de hoognodige diepgaande veranderingen jaar na jaar daadwerkelijk te realiseren. Er werd een programma gelanceerd met de uitnodiging aan verschillende gemeenschappen, groepen en instellingen wereldwijd om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt. Het doel van het plan is, om totaal duurzaam te worden in de geest van de Integrale Ecologie van Laudato Si’. Elk jaar kunnen nieuwe groepen starten met hun eigen periode van zeven jaar.

Die periode van zeven jaar is sterk symbolisch geladen. Het verwijst naar het Bijbelse sabbatjaar, waar elke zeven jaar de aarde rust werd gegund. Het houdt de belofte in van bevrijding voor de planeet en voor al wat erop leeft.

Zeven doelgroepen

Het programma richt zich tot zeven doelgroepen: gezinnen, bisdommen en parochies met het verbonden verenigingsleven, scholen, universiteiten en hogescholen, ziekenhuizen en gezondheidscentra, bedrijven en boerderijen, religieuze gemeenschappen en ordes.

Zeven Laudato Si’-doelen

Om duurzaam te worden in de geest van de Integrale Ecologie van Laudato Si’, onderscheidt men zeven grote doelstellingen:

  1. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Aarde”: streven naar koolstofneutraliteit door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en over te schakelen naar hernieuwbare energie, inspanningen doen om de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen, de toegang tot zuiver water voor iedereen te verzekeren, enz…
  2. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Armen”: de verdediging van alle leven op aarde, en van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals inheemse gemeenschappen, migranten, kinderen die riskeren in slavernij terecht te komen, enz…
  3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen, divestment (terugtrekken investeringen) uit fossiele brandstoffen en elke economische activiteit die schadelijk is voor de planeet en de mensen, investering in hernieuwbare energie, enz…
  4. Een eenvoudige levensstijl: een sober gebruik van materialen en energie, het vermijden van plastic voor eenmalig gebruik, overschakelen naar een meer plantaardig dieet en vermindering van vleesconsumptie, meer gebruik maken van het openbaar vervoer en vermijden van vervuilende transportmiddelen, enz…
  5. Ecologische opvoeding: het herdenken en herontwerpen van leerplannen, de hervorming van onderwijsinstellingen in de geest van integrale ecologie, het creëren van ecologisch bewustzijn en actie, het bevorderen van ecologische keuzes van jongeren, leerkrachten, opvoeders en pedagogen, enz…
  6. Ecospiritualiteit: het herstellen van een religieuze visie op Gods schepping, het contact met de natuurlijke wereld aanmoedigen in een geest van verwondering, lof, vreugde en dankbaarheid, het bevorderen van scheppingsgerichte liturgische vieringen, de ontwikkeling van ecologische catechese, gebed, retraites, vorming, enz…
  7. Nadruk op betrokkenheid van de gemeenschap en op participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak: bevordering van belangenbehartiging en van campagnes die mensen opzetten, vanuit de nauwe band met de streek of het grondgebied en de plaatselijke ecosystemen, enz…

Voor meer informatie zie de Ecokerk in België