Midden in de Goede Week, vieren we als gemeenschap van gelovigen met elkaar het Heilig Paastriduüm. Samen met Jezus zijn we via Palmzondag onderweg naar de Tafel van het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag, naar zijn kruisiging op Golgotha op Goede Vrijdag en komen we dwarsdoor Stille Zaterdag uit in de Paaswake waarin we vieren dat de dood is overwonnen.

Normaliter vieren we deze heilige dagen in het Eucharistisch Centrum van onze Sint Maarten parochie in Zeist. Dit jaar echter, vanwege de landelijke Passion manifestatie op de avond van Witte Donderdag, vieren we het Paastriduüm dit jaar in de Sint Petrus` Bandenkerk te Driebergen-Rijsenburg.

Van harte hoop ik u daar te mogen begroeten om met elkaar dit grote geloofsmysterie van lijden, sterven en opstaan uit de doden te mogen vieren.

Hartelijke groeten en veel zegen toegewenst.

Mede namens diaken Marcel Sarot,
Pastor Johan Rutgers