Pastor Hans Eppink is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij ging ook geregeld voor in onze parochie, met name in Leersum.

“Hans Eppink muntte uit in gastvrijheid. Zijn pastorie stond open voor velen. Hij was een warme persoonlijkheid, vriendelijk en uitnodigend,” zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden. “Even uitnodigend ging hij voor in de liturgie, waarin hij gelovige diepgang aan humor wist te koppelen. In een interview dat hij gaf in 2018 vatte hij samen waar het hem om ging: ‘We blijven trouw aan het Woord van de Heer; dienstbaar zijn naar allen toe’,” aldus kardinaal Eijk. “In deze tijd van opgang naar het hoogfeest van Pasen bidden wij dat Hans nu mag delen in het eeuwig leven bij God.”

De Eucharistieviering ten uitvaart is  gevierd in de St. Barbarakerk te Bunnik op donderdag 25 maart 2021. Daarna heeft de begrafenis plaatsgevonden op de nabijgelegen Rooms-Katholieke Begraafplaats St. Barbara.

Zijn overlijdensbericht kunt u hieronder downloaden.

Download overlijdensbericht pastor Hans Eppink