Op vrijdag 12 november dít jaar, 2021, mag ik mijn allereerste lustrum vieren; ik ben dan dus 5 jaar priester. Het bereiken van deze bescheiden mijlpaal wil ik graag met u als parochianen vieren in een feestelijke Eucharistieviering. Deze viering zal plaatsvinden op vrijdag 12 november, om 10.00 uur in de Sint Catharinakerk, Langstraat 36 te Barneveld.
Graag hoop ik u na afloop van de viering persoonlijk te kunnen ontmoeten.

In Dei Nomine Feliciter (In Gods Naam Gelukkig)
Deze enige bewaard gebleven woorden van Sint Willibrord, geloofsverkondiger in onze streken, koos ik in 2016 tot motto voor mijn priesterwijding op 12 november van dat jaar. Tijdens de jaren van studie en vorming voorafgaand aan de wijding was Willibrord iemand die erg tot m’n verbeelding sprak. Rondgaande door onze streken om het geloof in Jezus Christus te verspreiden en mensen met de liefde van God in aanraking te brengen. Zo was hij een bruggenbouwer tussen God en de mensen.

In onze, misschien wel post-christelijke, tijd is de missie van Willibrord er één die weer helemaal actueel is en waar ik me met de mij geven talenten voor wil inzetten als priester in de 21ste eeuw.

Hartelijke groeten,
Pastor Johan Rutgers


Foto: Gemaakt door mevr. Caroline Wentink van de persdienst van het Aartsbisdom Utrecht