De Parochie Sint Maarten heeft voor scholen een eigen programma met verschillende mogelijkheden, zoals o.a;

  • Een rondleiding door één van de kerken.
  • Een gastles op school door één van de pastores.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaresse van het pastoraal team, Rosella van den Hoeven, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl.