Gelukkig hoeven we ondanks de corona, die hopelijk snel helemaal voorbij is, niet te klagen over de bijdragen van onze parochianen via de kerkbalans. Hartelijk dank daarvoor.
Maar de collecte opbrengsten zijn wel erg veel minder dan we gewend waren. Misschien een digitaal extraatje in plaats van de wekelijkse collecte in de kerk? U kunt uw bijdragen overmaken op rekeningnummer
NL52 ABNA 0630 5073 84 t.n.v. R.K. Parochie Sint Maarten o.v.v. de naam van uw locatie.

Met jullie bijdragen kunnen we onze pastores en andere medewerkers blijven betalen, houden we onze gebouwen in goede staat en kunnen we voor diaconie en pastoraal, vieringen en activiteiten blijven verzorgen.
Hopelijk weer snel in volle kerken of anders via onze digitale kanalen. Alvast hartelijk dank allemaal.

Gerard Hoogervorst,
Penningmeester parochie Sint Maarten