De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een speciale werkgroep, genaamd Landelijke Werkgroep Synodaliteit, gevraagd om te werken aan een vervolg in de Nederlandse kerkprovincie van het door paus Franciscus geïnitieerde synodaal proces ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Deze werkgroep heeft als opdracht om gespreksthema’s uit te werken waarmee men onder meer in de parochies aan de slag gaan. Het pastoraal team organiseert hiervoor twee avonden: vrijdag 8 maart in Leusden en donderdag 14 maart in Driebergen-Rijsenburg. Meer informatie hierover leest u in de volgende Nieuwsbrief.

Dit heeft de Bisschoppenconferentie besloten nadat Mgr. Hoogenboom in de plenaire vergadering van november uitgebreid verslag had gedaan over zijn deelname aan de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ in oktober 2023.

Het secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome publiceerde op 12 december een stappenplan op weg naar de tweede zitting van de Bisschoppensynode over synodaliteit die in oktober 2024 wordt gehouden. De Bisschoppenconferenties wereldwijd wordt gevraagd om in mei 2024 aan het synodesecretariaat te rapporteren over de vruchten van het synodaal proces in de plaatselijke kerken. Alle verslagen samen vormen input voor het werkdocument van de bisschoppenvergadering in oktober 2024 te Rome.

De Nederlandse werkgroep neemt ook deze richtlijn mee in de verdere voorbereiding. Ze heeft verder als opdracht een samenvatting aan te reiken van het synthesedocument van de Bisschoppensynode zoals die in oktober 2023 is gehouden. Het synthesedocument is voor dat doel ook zo snel mogelijk in het Nederlands vertaald. Deze Nederlandse vertaling is onder meer aan het secretariaat in Rome gezonden en inmiddels te vinden op de website van het synodesecretariaat. Verder is de vraag aan de werkgroep om materiaal te verzorgen ten behoeve van bijeenkomsten om op een goede manier met elkaar het gesprek in dialoog te kunnen voeren.

De landelijke werkgroep streeft ernaar om in februari parochies, religieuze ordes en congregaties en andere organisaties en instellingen die gesprekken organiseren, nader te informeren en uit te nodigen tot gesprek in dialoog.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit is zo breed en synodaal mogelijk samengesteld en bestaat uit de volgende personen:

Namens de Bisschoppenconferentie:
mgr. J. van den Hende
mgr. Th. Hoogenboom

Namens de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR):
abdis P. Fourmentin OCSO van de Abdij O.L.Vr. van Koningsoord

Overige werkgroepleden:
dr. K Schelkens, Tilburg School of Catholic Theology
pater dr. R. Steenvoorde OP
L. van Oordt
K. Bornhijm OP, van project Luisterend op Weg
rector dr. L. Hendriks, Grootseminarie Rolduc

Kijk hier voor de richtlijn op synod.va.

Download hier de Nederlandse vertaling van het synthesedocument van de Bisschoppensynode van oktober 2023.