De voorbereiding op het H. Vormsel gaat van start met een informatieavond voor de jongere(n) en hun ouder(s)/verzorger(s) op woensdag 24 april om 19.00 uur in het parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen-Rijsenburg. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vind je hier op onze website.