In september staat de Vredesweek op de kalender. Vrede moet je leren en oefenen. Daarbij heb je graag leermeesters voor jezelf en je kind(eren). Wij kozen daarom Franciscus van Assisi als themafiguur voor deze maand. De meeste kinderen kennen Franciscus van zijn omgang met de dieren. Aan hem danken we immers dierendag op 4 oktober! Hij preekte voor de vogels en gaf dieren net zoveel aandacht als mensen. Ook leert Franciscus ons hoe mensen in vrede samen kunnen leven. Door Jezus te volgen leert Franciscus dat vrede niet uit oorlog kan voortkomen. Vrede kan alleen bestaan waar mensen in harmonie met hun medemensen en de natuur leven. Franciscus schreef erover in zijn Zonnelied, waarin hij alles om ons heen – heel de schepping – als broeders en zusters van ons benoemt. Een mooi vredesverhaal is zijn reis naar de sultan, bij een poging om de kruistochten te stoppen. Hoe onverwacht ook, ze worden vrienden die elkaar respecteren. Denk ook aan het verhaal van de woeste wolf met wie Franciscus een vredesverdrag sluit. De site staat vol verhalen, werkvormen, gebeden en knutsels om van Franciscus vrede te leren. Extra leuk in de aanloop naar 4 oktober, zodat je tegen die tijd veel over Franciscus kunt vertellen. Hij doet voor hoe vrede moet!

Marjet, Meike, Tim, Wies, Ellie en Edith

bron tekst en foto: www.geloventhuis.nl