We hebben nog maar pasgeleden Pasen gevierd: feest van de opstanding, van bevrijding van mensen. ‘Vrij als een vogel in het licht’, dichtte Marjet. En kijk je naar de vogels, hoe ze zweven op de wind, hoe ze dansen tussen de wolken dan zie je het meteen: dat is echte vrijheid!
‘Kijk naar de vogels,’ zegt ook Jezus, en met goede redenen. Want vogels zijn in de Bijbel tekenen van Gods aanwezigheid en zorg, lees je in Tims column. In verschillende verhalen spelen ze een rol als brengers van hoop. Denk maar aan de duif, die terugkeert bij de ark met een groen takje in zijn snavel. Zomaar wat rondvliegen wordt pas echte vrijheid als je ook een plek hebt om naar terug te keren, ontdekt Ruth in de prentenboeken. Kun je bidden om zo vrij te zijn als een vogel? Jazeker, Nelleke biedt mooie teksten aan. Ook om vrede en vrijheid in Oekraïne bidt ze. De kijktafel van Ellie vertelt alles zonder woorden.
En die vrije vogels kunnen je zomaar inspireren tot prachtige vogeltekeningen en het vouwen van papieren vogels die écht goed vliegen, zoals Meike laat zien.
We wensen jullie een heerlijke vrij-als-een-vogel-lente met vogelverhalen, versjes en liedjes, vogelknutsels en -tekeningen!

Groeten van Marjet, Nelleke, Tim, Ruth, Meike, Ellie en Edith

Meer info: www.geloventhuis.nl