‘Wat is wijsheid?’ Hoe vaak denken we dat niet als we voor een ingewikkelde keuze staan. Verwachten we een antwoord van iemand of Iemand, of van onszelf? In elk geval gaan we ervan uit dat er een wijze keuze te maken is, en dat die wijsheid ook in ons kan oplichten – alsof die al klaarligt. En meestal is dat ook zo! Wie de tijd neemt, zich open stelt voor wijsheid, merkt dat er duidelijkheid en rust komt.

In de Bijbel staat dat God, de bron van alle wijsheid, ons wijsheid kan schenken als wij ernaar vragen. Wijsheid is iets anders dan kennis, iets anders dan het weten van weetjes. Wijsheid heeft te maken met het geheel, met het besef dat je deel uitmaakt van grotere verbanden. Met weten wat je níet weet, en dan toch verder komen. Met luisten naar de stilte.

Klinkt dat moeilijk? Bedenk dat je allang wijze beslissingen neemt, heel de dag door. Wijsheid is overal te herkennen voor wie zoekt en er de tijd voor neemt. Wijs je kinderen die weg! Wijs op wijsheid, op school, in jezelf, in de wereld om je heen. We wensen jullie dan ook een mooie inspirerende nazomer vol wijsheid!
Marjet, Tim, Nelleke, Ruth, Meike en Edith

Bron en meer info: www.geloventhuis.nl