Als thema voor de jaarlijkse Willibrordzondag (7 november) heeft de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) dit keer gekozen voor ‘Boodschappers van Vreugde’. Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgeven. De heilige Willibrord (658-739) houden we als een van grote geloofsverkondigers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte- en dieptepunten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht van het Evangelie weer naar boven.

Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uitdaging om het Evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die boodschappers van vreugde waardoor anderen geraakt worden of wachten we er eerder op zelf geraakt te worden?

Over die thematiek organiseerde de KVO op 15 oktober samen met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een Webinar met sprekers uit verschillende kerken. Het uitdragen van het Evangelie is een oecumenische opdracht: we mogen het samen doen en daarbij kunnen we veel van elkaar leren.