Vormsel

Vormsel 2018-02-16T10:55:32+00:00

Het sacrament van het vormsel

Het ontvangen van het vormsel is een mijlpaal in het leven van een kind. Het kind kiest er dan voor om verder te gaan met het geloof dat hij van de ouders heeft ontvangen. Met het vormsel ontvangt uw kind de Heilige Geest, die het op zijn levensweg helpt. Het vormsel en de voorbereiding daarop is een groot feest. Daarom is het mooi dat uw kind ervoor kiest om dit sacrament te ontvangen.

Als uw kind na de zomer in groep 8 of hoger zit, is het oud genoeg om zich te gaan voorbereiden op het sacrament van het vormsel.  Voor onze parochie (met zijn zes geloofsgemeenschappen) zal er één gezamenlijke voorbereiding en één vormselviering zijn, waarbij er ook in de eigen geloofsgemeenschap feestelijke aandacht zal zijn voor de ‘eigen’ vormelingen.

Praktisch

Voor wie?

Kinderen vanaf groep 8

Aanmelden

In de maanden april, mei en juni kunt u uw kind opgeven door een mail (met naam van uw kind, adres en telefoonnummer) te sturen naar het parochiesecretariaat, Raquel Greeven, secretariaat@parochie-sintmaarten.nl.

Tijdens de ouderavond (eind juni) krijgt u informatie over het vormsel, het project en over de hulp die van u als ouder verwacht wordt.

Vormselproject

De vormselviering vindt eind november plaats. Voor de voorbereiding op het vormsel wordt gebruik gemaakt van een vormselproject, dat goed aansluit bij de belevingswereld van tieners. Op een interactieve, speelse manier gaan de tieners ontdekken wat het vormsel inhoudt, waarbij er veel gebruik gemaakt wordt van filmpjes, actieve spellen en creatieve opdrachten.

Het project bestaat uit zeven bijeenkomsten vóór het vormsel en een excursie naar Utrecht om kennis te maken met de bisschop, die het vormsel toedient. Na het vormsel zijn er drie bijeenkomsten: een terugkommiddag, een bezoek aan mensen met een visuele beprerking in Bartiméus in Doorn en een regionale vormelingendag.