Schriftlezingen: Jesaja 66,18b-21, Hebreeën 12,5-711-13 en Lucas 13,22-30

Jesaja 66,18-21 is niet het makkelijkste stukje om te vertalen. Ik noem drie pogingen:
1) De lezing in ons Zondagsboekje is identiek met de Willibrordbijbel. Wordt ‘de Bron’ genoemd, maar ’t is een vraag of ze echt bij de Bron blijven.
2) Er is de Nieuwe Bijbel Vertaling, het NBV. Goede vertaling, vooral in Protestantse kerken gebruikt.
3). Er is de Naardense Bijbel van Pieter Oussoren, die heel dicht bij de Hebreeuwse grondtekst wil blijven. Dat leidt soms tot een wat vreemde woordvolgorde of neologisme. Kijk maar: hoe hij Jesaja 66,18-21 vertaalt:

“18 Ik ken hun daden en hun plannen, ik ben komende om alle volkeren en talen bijeen te brengen, – dat zij komen zullen en zien mijn glorie. 19 Ik zal bij hen een teken stellen en uit hen ontkomenen zenden tot de volkeren: Tarsjiesj, Poel, Loed, Mesech, Rosj, Toeval en Javan; de verste kustlanden die nooit hebben gehoord wat van mij te horen is en mijn glorie niet hebben gezien, – zij zullen mijn glorie onder de volkeren melden. 20 Doen komen zullen zij al uw broeders uit alle volkeren als een broodgift voor de Ene, – op paarden, wagens en karossen, op muildieren en kamelen, – op de berg van mijn heiligheid, Jeruzalem, zegt de Ene ,- zoals de zonen van Israël de broodgift in rein vaatwerk doen komen in het huis van de Ene. 21 En ook zal ik er uit hen nemen tot priesters, tot Levieten, – heeft gezegd de Ene.”

Jesaja 65-66 vertoont veel trekken van Jesaja 1-4,4 en wekt zo de indruk het boek Jesaja af te ronden. Of is ‘Voltooiing’ een beter woord? De Ene voltooit zijn werk. Ook zij die nog nooit van de Ene hebben gehoord zullen zijn Naam verbreiden en voortaan ook een heilig volk Gods zijn. En het woord ‘Broeders’ vat de toekomst van allen op deze wereld het beste samen. Zou de paus hierdoor geïnspireerd zijn toen hij Fratelli tutti (allen broeders) schreef?

Vanaf Lucas 9.51 bepaalt “koos hij vastberaden Jeruzalem als reisdoel…” de voortgang van het evangelie. Jeruzalem is zijn reisdoel. Kijk maar in de Willibrordvertaling: Lucas 9,53;13,23 (de tekst van deze zondag);17,11;18,31;19,11;19,28. Dáár moet hij zijn. Daar ligt het dieptepunt, sorry, het hoogtepunt van zijn missie, zijn zending. Het kost hem zijn leven maar Hij gaat ’t niet uit de weg – zoekt het gericht op. Alleen zó zal hij Messias, Zoon van God zijn. Dat zei hij Petrus, die namens ons allen daar eerst ook helemaal niets van wilde weten – zie Mattheus 16,2-23. Lees maar eens achter elkaar aan – je voelt de spanning groeien:
19.28…zette Jezus zijn reis naar Jeruzalem voort
19.29…toen hij dichtbij Betfage..kwam
19.37…hij kwam steeds dichter bij de stad
19.41…toen hij vlakbij gekomen, de stad zag liggen
19.43…hij ging de tempel binnen..

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.