Schriftlezingen: Sirach 3,19-21.30-31 en Lucas 14,1.7-14

“Als je rijk bent” en “hoe meer aanzien je hebt” zette (en zet) de toon. Wat maakt je geliefd? Een dikke Mercedes? Een prachtige villa? Of bescheidenheid en nederigheid? Brengt een concurrentiesamenleving, of de marktwerking ons “de hoogst denkbare” genade? De wijsheid van Jezus Sirach biedt concrete, praktische hulp en presenteert ‘wijsheid’ als de gronddeugd voor ons leven. Want leven gaat niet vanzelf! Je kunt beter op je borst kloppen om te laten zien: ikke, ikke, ikke, net zoals het lied: Het is moeilijk bescheiden te blijven, als je zo goed bent als ik… met een knipoog zingt.
Voor Jezus Sirach is ons gedrag een uiting van wie we zijn en met wie we omgaan. Ook met waar we in geloven. De Duitse filosoof J. Jauer meent – als hij mensen met een brandende kaars de kerk ziet uitkomen – : “Wie een kaars vasthoudt en tegen de wind beschermt, heeft geen hand meer vrij om stenen te gooien.” Geloof is dus toch ergens goed voor. Nederigheid of verlegenheid en ook zelfoverschatting kan ontaarden en de eigenheid van iemand ontkennen en alle ontplooiing tegengaan. Opkomen voor jezelf is niet altijd Hoogmoedigheid. “Maat houden” is verstandig en wijs zegt Jezus Sirach.

De Farizeeën houden Jezus in de gaten en Jezus houdt de genodigden in de gaten: Waar zullen ze gaan zitten? Op de ereplaats? Pontificaal naast de gastheer? Maar stel je voor dat ik dan publiekelijk gevraagd wordt, plaats te maken voor een ander. Dat is een afgang!? Liever horen ze: “Vriend kom hogerop”, dat is pas een erkenning.
Jezus switcht naar de gastheer: Nodig diegenen uit die ‘t niet kunnen terugbetalen. Dat is geen weggegooid geld – het komt op jouw conto te staan, het siert je. F. Verbaas zegt in zijn boek De ketter van Carthago: “God is nederig geworden,” waarmee hij uiteraard doelt op de komst van Jezus Christus, “maar de mens is nog trots.”

Vraag: Is valse bescheidenheid…ook bescheidenheid?  Of is dat juist geen bescheidenheid? Is ’t een trucje en hopelijk trappen ze erin.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.