Schriftlezingen Sirach 27.30-28.9 en Mattheüs 18.21-35

Jesus Sirach (ofwel: Ecclesiastes= kerkelijk boek) wil wijsheid doorgeven. Geen hoog IQ of Hoog Opgeleid of ‘Slimmigheid’, maar Wijsheid die van God komt: ‘Alle wijsheid komt van de Heer’ (1.1). Deze allereerste regel van het boek, kon ook het opschrift zijn. In dat Licht, of in Gods licht, kan het hele boek gelezen worden.
3 w’s zien we in de lezing: wrok, woede en wraak, en daar tegenover: ‘vergeef’ (vers 2), ‘verzoening bewerken’ (vers 4), ‘houdt op met haten’ (vers 6) en ‘vergeef de dwaling’ (vers 7). Het Grieks zegt: par-ide = kijk eraan voorbij, doe alsof je het niet gezien/gehoord hebt. Dat is wijze raad!

Volgens Paulus (Rom. 12.9) hoort wraak niet bij mensen, dat komt vergankelijke mensen niet toe. Wij bidden: ‘Let niet op onze zonden…’. Ze zijn er wel, maar kijk er a.u.b. langs heen net als bij Luc. 24.34: ‘Vader vergeef hun; ze weten niet wat ze doen’, wat onwetendheid veronderstelt, maar geen kwaadwilligheid. De oproep: ‘Gedenk’ verwijst naar de geboden, die als ‘verbonds = geboden’ worden gezien die het verbond met God, van wie alle wijsheid komt, openbreken!
Petrus vraagt: “Hoe vaak? Er zijn toch grenzen? Ook als het om mijn broeder gaat?” Merk op: hij zegt ‘mijn broeder’! Niet zomaar ‘een ander’. Een broeder is je gelijke, anders wordt het klassenjustitie! In een parabel schetst Jezus hoe dit er in het licht van het rijk der hemelen uitziet.
Allereerst een ambtenaar (Grieks: doulos = slaaf) met een bovenmenselijke schuld bij zijn heer, ‘Kyrie’ genoemd (vers 25 en 27), net zoals Jezus door Petrus aangesproken werd. Het is alsof de Heer van hemel en aarde door de parabel heen schijnt. De Heer heeft te doen met zijn slaaf en scheldt hem ongevraagd alles kwijt. Wat een goedheid.
De tweede scène betreft beambten onder elkaar. Het gaat om een luttel bedrag. Nu geen compassie, geen grootmoedigheid. Wat ‘n benepenheid!?
De derde scène stelt de houding van de ‘Heer versus ondergeschikten’ ten voorbeeld aan houding onder gelijken. Het Grieks spreekt van sundoulos = collegaslaaf, compaan (com = samen; paan = pane, brood).
De afsluitende zin laat voelen dat wat in het dagelijks leven gangbaar mag zijn (scene 2), in het licht van Gods vergeving (scene 1) schandalig is. Dat is andere koek!
Henk Bloem, pastor

Judith Frishman, hoogleraar rabbijnse en joodse studies, ziet dat Joden de eerste anderen in Europa waren. Hun ervaringen zouden, denkt ze, misschien een voorbeeld kunnen zijn voor alle anderen die nu een plek hopen te krijgen in Europa, en daarbij grote barrières/vooroordelen ontmoeten.
Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag lees hier.