Schriftlezingen: Handelingen 2,42-47 en Johannes 20,19-31

De eerste lezing is niet uit het Oude Testament maar uit de Handelingen der apostelen. We horen van een Nieuw Begin, een succes-start: “De Heer breidde hun kring dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.” Individueel en gemeenschappelijk. Op vele manieren sluit men zich aan bij het beginnende christendom. In de joodse liturgie wordt het in gebruik nemen van een nieuw Thoraboek begeleid met: “Op drie dingen berust de wereld, op de Thora, op de dienst aan God en op daden van menslievendheid.” Ik denk dat christenen hetzelfde kunnen zeggen. Joden beperken zich tot de Thora, de eerste vijf boeken van de bijbel. Die vormen voor joden de basis van hun geloof. Daarbij zijn er wel andere interpretaties dan bij de christenen. Hetzelfde boek hebben betekent nog niet dat je hetzelfde geloof belijdt.
Ik wijs ook nog hierop: In het Nederlands lezen we: “…en op die dag sloten zich ongeveer 3000 MENSEN aan, terwijl het Grieks leest: “…en op die dag werden ongeveer 3000 ZIELEN toegevoegd”. Het origineel is passief en spreekt over zielen. Wil de schrijver daarmee overbrengen dat dit niet alleen mensenwerk is?

Johannes vertelt hoe, terwijl de deuren gesloten zijn, Jezus toch binnenkomt. Hij is duidelijk van een andere orde. ‘Dingen’ hinderen hem niet meer. Dat wordt nog versterkt door “ineens” , de ‘wetten’ van deze aarde zijn overbodig. Hij staat “in hun midden”. Dat is geen geografische aanduiding. Het is een spirituele, geestelijke opmerking. “In hun midden staan”, is dat hij ’t middelpunt, het hart van hun samenzijn is om wie alles draait. Zo ook: “In medio ecclesiae”. De Willibrord vertaalt: “Hij ademde over hen” – Ik vraag aandacht voor Genesis 2,7 waar de schepper de zojuist geboetseerde mens levensadem inblaast terwijl Jezus “de geest” van vergeving en nieuw begin inblaast in zijn leerlingen. Is het niet mooi hoe het “inblazen” van de levensgeest, en ook van de nieuw levensgeest bij Jezus’ opstanding hier parallel gezet zijn?

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.