Schriftlezingen: Sefanja 3:14-18a en Lucas 3:10-18

Door zijn liefde maakt hij u nieuw” schrijft Sefanja. Waar worden wij nieuw van? Van kadootjes met kerst; de een nog mooier dan de andere? Van een prachtig geschenk van je geliefde? Of kunnen al die kado’s je gestolen worden, als zij/hij maar van je houdt! Dát maakt je nieuw! Dan loop je op wolken, dan ben je in de zevende hemel. Ze jubelen ‘t uit: “God houdt van ons! Is met ons”. Dat is wel eens anders geweest! Daarom jubelen ze ook!!
De zin “Door zijn liefde maakt Hij u nieuw” vertaalt de Willibrordbijbel met: “Hij zal zijn liefde stilzwijgend laten blijken”; en anderen vertalen: Hij zal zwijgen in zijn liefde. Met andere woorden: God haalt geen oude koeien uit de sloot, wrijft je niet het verleden onder de neus! Het gaat Hem niet om wat je vroeger gedaan hebt, wie – hoe – wat je toen was, maar om jou, zoals je NU bent. Hij ziet ons als nieuw!

“Wat moeten wij doen?” vragen de mensen aan Johannes. Niet: “wat moeten we geloven?” Lucas laat de praktijk (ethiek) vóor de leer (dogmatiek) gaan. ‘Tollenaars’ en ‘soldaten’ sluiten zich bij die mensen aan (vers 10). De tijd is er rijp voor. Het ‘volk’, zegt vers 15, niet alleen maar een paar fanatiekelingen. Je hoeft geen bijzondere dingen te doen; blijf jezelf, binnen je eigen beroep. Gebruik je positie niet om er zelf beter van te worden ten koste van anderen…Genoeg moet genoeg voor je zijn – je mag je positie, je macht niet misbruiken ten nadele van de armen. Johannes wijst verheerlijking van eigen persoon van de hand.: Ik ben de Messias niet. Bereid de weg voor Hem niet voor mij. Mijn doop, zegt Johannes, is een teken, maakt je schoon, klaar voor iets nieuws. Dat brengt degene die krachtiger is dan ik: Hij doopt, dompelt je onder een nieuwe Geest en Vuur…waarmee Lucas vooruit wijst naar de vurige tongen, van Pinksteren. Dus er zit nog meer in het vat.

De liturgieboekjes van Gooi & Sticht kiezen voor deze 3e Adventszondag als thema: “Verheugt u in de Heer”. Daar hoort de gespannen verwachting bij: ‘de dag komt naderbij’, de hoop op een andere invulling van het leven. Advent betekent komst van God in ons midden.

Henk Bloem, pastor

Voor de blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.