1e zondag van de Advent 2021 C

Schriftlezingen: Jeremia 33:14-16, 1Thess 3:12-4:2 en Lucas 21:25-28, 34-36

Advent is komst, vergelijk in het Onze […]