De (enige) blog van deze week heeft betrekking op het opmerkelijke gedrag van de Paus. Vernedert hij zich zoals Jezus deed?

 

ICOE = In Case Of Emergency
Een oude anekdote uit ‘Trouw’27-03-2017, om de Paus een pluim te geven. (Hij doet ’t mijns inziens fantastisch in deze coronacrisis. Maar wat is ie oud geworden, niet?
Voordat hij in Milaan naar de gevangenis afreisde, baarde hij opzien in een buitenwijk . Hij moest nodig naar de wc en besloot, zonder aarzelen, gebruik te maken van een mobiele toiletcabine die op straat was geplaatst voor het publiek dat op de kerkvorst afkwam. En de foto met Franciscus die uit het rode hokje stapt, ging als een lopend vuurtje over social media.’

In het Evangelie staat verschillende keren dat men zich verbaasde over Jezus’ gedrag. Dat doe je toch niet! Je raakt een melaatse toch niet aan? Je stopt toch niet voor een blinde bedelaar! Je gaat op Sabbath toch niet iemand genezen! Je laat een prostitué toch niet binnen, je gaat toch je discipelen niet de voeten wassen…. Blijkbaar was God, ‘mijn Vader’ zoals hij altijd zei, en hijzelf ook heel anders dan men gedacht had! En deze paus? Een Kerkvorst? Ja, inderdaad, hij doet vorstelijke dingen!

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier