Project omschrijving

Palmzondag 2020 in de coronacrisis

Evangelielezing aan het begin van de viering: Matteus 21, 1-11
Evangelielezing:
Matteus 27, 11-54

Actie-Passie.
Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen: stap voor stap. Het zal vreemd zijn om niet naar de kerk te kunnen, niet samen deze laatste dagen van Jezus die voor ons christenen zo vitaal zijn, te kunnen vieren. En ‘vitaal’ bedoel ik in de zin zoals W. Barnard die schreef: De gemeente is niet zozeer een actiegroep maar veeleer een passiegroep. Zeker in de goede week. Dan gaat het niet zozeer om wat wij doen maar om wat er voor ons gedaan wordt. Dat er iets met ons gebeurt! We spreken van goede week omdat het Goed voor ons is.

PALMZONDAG. Fatsoenlijke vlaggetjes zijn niet meer te krijgen. Dan maar groene takken van de bomen gerukt. Op Palmzondag stond (in de vorige eeuw) het St. Pietersplein mudje vol. Ieder een takje in de hand – de paus bad, zegende en dan wisselde ieder haar/zijn takje met de buur en wenste: “Buona Pasqua” en die wisselde weer met haar/zijn buur en dan die weer en die … en als je maar lang genoeg aan het wisselen bleef kreeg je uiteindelijk je eigen takje weer terug: “Buona Pasqua”. Het gaf een eindeloos gevoel van verbondenheid; de hele wereld één. Allemaal: “Onze Vader, die hemelse, uw Naam worde… enz”.

Eva Gerlach dicht:
Wat héél is, kunnen wij niet zien
het is te groot, het past ons niet
en niet in onze hoofden.
Maar wat aan mootjes, haksel is, verkiezeld,
kruim, gepureerd, verstoven of ontbonden –
al het verdeelde zit voorgoed in ons.

WITTE DONDERDAG – Het gebeurt TIJDENS de maaltijd. Niet bij binnenkomen van ’t huis – niet een soort welkomstritueel – Jezus staat TIJDENS de maaltijd van tafel op. Iedereen verwacht dat hij het hoofdgerecht gaat halen. Maar hij kleedt zich om en gaat zijn leerlingen de voeten wassen! Niemals dar gewesen: de Heer, meester die leerlingen de voeten wast! Omgekeerde wereld. Maar dát is het hoofdgerecht: elkaar de voeten wassen!! Eet smakelijk! En hopelijk heb je die smaak nog een beetje in je mond wanneer je de communie ontvangt. En misschien komt het lied in je hoofd: “Gods woord wil deze wereld omgekeerd…”

E.Nicholas, ‘De Heer van Jericho’, 31
Zolang een meester de Heer blijft,
verheven boven zijn bedienden
is het aangenaam en gemakkelijk hem te bedienen.
Naarmate de meester meer afdaalt
tot het peil van zijn ondergeschikten
wordt het dienen moeilijker
De Heer is hun bestaansreden!

GOEDE VRIJDAG. Naast de 4 soldaten staan ook 4 vrouwen, zijn moeder en drie anderen, bij de stervende Jezus. Dat zal Jezus goed gedaan hebben. Jezus ziet zijn moeder, maar spreekt haar aan alsof ze zijn moeder niet meer is: “Vrouw, ..”. Maria is blijkbaar meer dan alleen fysieke moeder. Hij vertrouwt haar de geliefde leerling als zoon toe en zegt tegen deze laatste Maria als zijn moeder te zien. En deze leerling
gaat dat doen.

Ernesto Cardenal (gestorven 1maart 2020)
De begraafplaats
Achter de begraafplaats, naast de weg, is een begraafplaats van afval, waar roestig ijzer ligt, scherven van aardewerk, gebroken buizen, verbogen draad, lege sigarettendoosjes, zaagsel en blikjes,verweerd plastic, afgereden banden, en alles wacht als wij op de opstanding.

PAASNACHT.
Een keerpunt. Het ging alsmaar slechter: verraad, gevangen, berecht, veroordeeld en het vonnis ten uitvoer gebracht. Maar nu het keerpunt. De neergaande spiraal blijkt niet dood te lopen maar naar nieuw Licht, nieuw Leven te leiden… Ooit had hij gezegd: “Is het Leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer dan de kleding”. Voor dat ‘meer’ ging hij.

Jeroen van Wilgen, ‘Om Licht en Liefde’
Doof nooit in mij
het wankel licht
van het geloof in U
gun mij de vlam
van deze kaars
waai hem niet uit:
het tocht thans
overal.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier