Notities over het belang van water en over grenzen heen kijken, iets wat Paus Franciscus en Hans Küng gemeen hadden. Niet alleen water maakt alles schoon, maar ook een luis in de pels heeft helende krachten.

Ik geloof….de ene heilige katholieke kerk?!
In 2019…ontmoet paus Franciscus de orthodoxe patriarch Bartholomeus en vraagt: “Ich bitte Sie um ein Gefallen; segnen sie mich und die Kirche von Rom.” Dan kust de paus de icoon die patriarch Danielin Bukarest om de hals draagt.
Deze paus overschrijdt de grenzen van één kerk, heeft steeds álle gelovigen op het oog en stak ook al snel zijn hand uit naar niet-gelovigen

Eén van de laatste theologen van wereldformaat.
Dat zegt TROUW van de Zwitserse priester theoloog Hans Küng die dinsdag 6 april stierf (1928-2021). Hij was een luis in de pels van de RK-Kerk: niet TEGEN maar IN de kerk.
Kardinaal Alfrink zei ooit over een lastpost : “We zijn blij dat we zo iemand in ons midden hebben, maar ook blij dat we er maar één zo hebben”. Küngs contacten met paus Benedictus XVI illustreren deze twee aspecten. Hij bedreef geen theologie om de theologie. Hij pakte hete hangijzers en zere plekken binnen de kerk aan en heeft daarmee de kerk en ons verder gebracht.
Paus Franciscus zei lovend: “Hij heeft met zijn duidelijke taal, zijn antiklerikale levensstijl, en zijn appèl op het evangelie de gehele atmosfeer in het roomse systeem van binnenuit grondig veranderd” (Trouw 9april 2021). In zijn geestelijk testament zegt hij: “Ik zal evenmin als Maarten Luther de vervulling van mijn visioen beleven. Maar ik zal ze ook niet mee het graf in nemen. Ze wordt verder gedragen door het verlangen van hele generaties.”

Water ten leven in de Paasnacht.
In de Paasnacht wordt onze doop hernieuwd bij het nieuwe doopwater. Water en leven gaan hand in hand. Zo zingt Franciscus van het nederige water, en zou er zonder water geen paradijs zijn, geen steppe die bloeit…Kunnen wij christenen nog water doen stromen of is het een droge boel geworden? Hebben wij nog dorst? Waar dorsten we naar?
Philip Larkin dichtte:

Als ik erbij geroepen werd
Om een religie op te zetten
Zou ik daar water voor gebruiken

Om bij de kerk te kunnen komen
Zou men door water moeten waden
Naar droge nieuwe kleren

Mijn liturgie zou beelden
Van onderdompeling bevatten,
Een woest en vroom doordenken

En ik zou een glaasje water heffen
Waar licht uit alle hoeken
Tesaam zou komen, eindeloos.

Ooit heb ik de doop van een orthodox jongetje bijgewoond. Een maand oud. Hij werd helemaal uitgekleed, werd tot drie keer toe ondergedompeld in een waterbekken, werd afgedroogd toen hij eruit kwam en kreeg hagelnieuwe kleding aan. Zag eruit om door een ringetje te halen. Inderdaad hij was opnieuw geboren.

Beweging van Barmhartigheid

Vorige week prees ik het initiatief om de nieuwe regering een cursus in barmhartigheid aan te bieden. Dat was nodig – volgens de Beweging voor Barmhartigheid (BvB) – omdat in het verleden vele onbarmhartige beslissingen waren genomen, zoals: de afhandeling van de schade in Groningen, de toeslagenaffaire, uitzetten van hier geboren kinderen, kinderpardon, IND en weren van vreemdelingen.
Een pracht initiatief. Het neemt de parabel van de barmhartige Samaritaan serieus en getuigt dat geloven niet voor achter de voordeur is maar publieke maatschappelijke, politieke consequenties heeft. (Adres: Secretariaat BvB, Boxtelseweg 60, 5261 NE Vugt)

Eildert Mulder, correspondent voor islam in Trouw, vraagt: hoe zouden IS-theologen denken over de twee bekendste adjectieven bij God: rahmaan en rahim = barmhartig en grootmoedig. Ongetwijfeld vinden ze het Opperwezen een slapjanus. Aldus Eildert Mulder.

Ramadan is van 13 april tot 12 Mei. Bij de Ramadan is het sociale aspect door de armenbelasting (zakat) en het uitnodigen van anderen, onder andere bij de Iftar, sterker dan bij ons – al zijn er ook initiatieven die laten zien dat wij van hen leren. Het vasten van moslims wordt s‘avonds onderbroken—zouden de Engelssprekenden daaraan gedacht hebben toen ze aan tafel gingen voor het eerste ‘breakfast’ – breken van de vasten? Ondanks alle coronaregels wensen we alle moslims een goede Ramadan.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezing van komende zondag: lees hier.