Enkele notities ter overdenking van pijnlijke aspecten van het verleden. Was dat wat de kerk bracht wel altijd wat de mensen nodig hadden?

ZO spreekt…ja wie eigenlijk?
Trouw (6 juni 2021) bericht over de genocides op de oude Namibische volkeren Herero en Nama. Duitsland maakt excuses voor hun gewelddadige koloniale verleden. Nederland deed het in Indonesië, de burgemeester van Amsterdam op de dag van de afschaffing van de slavernij. Intussen weten en vermoeden we hoezeer de welvarende rijkdom van Nederland met het onmenselijke onrecht van het koloniale verleden en de slavenhandel verbonden is. Denk ook aan Canada waar de kinderen al jong uit hun eigen cultuur en beschaving werden onttrokken en vermoord.

Muziek
Bij Jezus’ uitzending van de twaalf wordt muziek niet vermeld! Geeft die niet ook macht over onreine geesten? Bij de dood van Bernard Huybers dichtte Hein Stufkens:

Voor U heb ik mijn keel graag schor gezongen
En hemelse muziek gecomponeerd
Want ooit had ik als elke roomse jongen
Geleerd dat God het gans heelal regeert.

Ouder en wijzer heb ik U verloren
Als Schepper met een menselijk gezicht,
En mateloos kon ik mij toen gaan storen
Aan alles wat men U heeft toegedicht.

Aan Gij voorbij heb ik U weer gevonden,
Mysterie dat in heel de schepping klinkt,
Dat niet aan leer of dogma is gebonden
Maar uit zich zelve eeuwigdurend zingt,
En dat mij, daar ik deel ben van dit wonder,
Tot in de dood met harmonie omringt

Ontvangen – brengen
Shair uit de Amazones vertelde: “Als ik naar iemand toe ga, klop ik aan en vraag of het uitkomt. De Europeanen hebben niet aangeklopt, de kerk heeft nooit aangeklopt. U komt, verwoest onze bossen, ontneemt ons onze waardigheid, berooft ons van onze ziel.”
Zuster Martina Vijverberg heeft als medische missiezuster in Afrika gewerkt. Achteraf – inderdaad achteraf – vraagt ze zich soms af of de verhouding ‘ontvangen-brengen’ altijd wel goed was.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezing van komende zondag: lees hier.