Enkele notities ter overdenking bij de lezingen van deze week. Wat is de moeite van het lezen waard en wat is de geur van God?

 • De moeite waard om te lezen is:
  C. Virgil Gheorghiu, Van het 25e uur tot het uur dat eeuwig duurt, Betsaida, 2017. Hierin waarschuwt de schrijver van dit wonderlijke boek dat de mens binnen het huidige systeem een ‘technische slaaf’ dreigt te worden en waar ‘technische slavernij’ op de loer ligt. Mij lijkt dat het Johannesevangelie dit de vleselijke kant van Leven zou noemen.
 • Het ‘morren’ wordt steeds sterker
  Sprekend over dreigende klimaatverandering zegt een ingezonden briefschrijver: “Het is als met ’t koken van melk. Als die melk die je opwarmt naar de rand van de pan stijgt dan ben je al te laat.” (Trouw).
 • Dat riekt naar…
  Paus Franciscus sprak op Witte Donderdag tot priesters: “Weest herders met de geur van schapen”. De uitgeverij van Berne-Heeswijk gaf een boek uit met de titel: Jij ruikt naar God. Zou dat ook het punt zijn waarom veel van Jezus’ leerlingen afhaken – dat Jezus zich iets van God, iets van de Vader, toe-eigent als hij zegt: “Wat ik jullie zeg is geest, is leven” (Joh 6:69).
 • Paus Franciscus: wie moet je hebben voor ’t klimaat?
  “Onze armste broeders en zusters eisen radicale verandering, net als de aarde, ons gemeenschappelijk huis, dat ‘schreeuwt’ vanwege de schade die we het toebrengen door onverantwoord gebruik en misbruik van de goederen die God erin heeft geplaatst. Boerenfamilies en kleinschalige landbouwactiviteiten zijn het startpunt”, aldus de paus (Katholiek Nieuwsblad). Christelijk geloven is niet voor achter de voordeur, maar is voor op het land (=de aarde).
  Zonder water kan Elckerlyc niet leven,
  zonder eten kan Elckerlyc niet leven
  En zonder onderwijs (Torah)
  heeft Elckerlyc geen leven.
  (uit een anonieme Bron)
 • In Johannes 6:63 onderscheidt Jezus: “Het is de Geest die levend maakt, het vlees helpt niets.” Maar de Geest is niet eenduidig. Men kan beter de Geest krijgen dan de Geest geven!

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier.