De blogs van deze week gaan over thuiskomen, met onder andere een gedicht van Gerrit Achterberg en een advies van Lao Tse.

 

Jean Pierre Rawie dicht: Thuiskomst
en besluit met:

Ik ga weer naar binnen, en ik word klein,
en zag, als alle goede, grote zonen,
dat ik gelukkig ben weer thuis te zijn.

Mooie regels om op Jezus
die weer naar Nazareth komt
toe te passen.
Inderdaad, ze kleineren hem tot
de zoon van de timmerman. Punt.

Henk Bloem, pastor

 

Komaf: Nazareth of….

Vertoeven in familie voor een keer.
Wij zitten om de tafel bij elkaar.
Hetzelfde woordgebruik en handgebaar
komen nog altijd op hetzelfde neer.|
Ik mag wel oppassen of ben alweer
geworteld en voortdurend in gevaar
dupe te worden van de evenaar
die alles afweegt op een vast weleer.
Ik wil niet meer. Het is teveel verzuurd.
De wereld schoof zich tussen toen en nu.
Zo luchtig mogelijk ga ik vertrekken.
Om niet voortijdig argwaan op te wekken
zeg ik in het dode idioom aju
en fiets hermetisch door de strenge buurt.
G. Achterberg

 

Advies van Lao Tse (4e eeuw voor Christus)

Ga naar de mensen
Leer van hen
Leef met hen
Begin met wat ze weten
Bouw met wat ze hebben.

 

(Henk Bloem, pastor)

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag leest u hier op onze website.