Enkele notities ter overdenking bij de lezingen van de tweede zondag van Pasen. Over kijken en zien, met je ogen of met je ziel en over geloven als gezamenlijk gebeuren.

Maria Magdalena
…zegt in Johannes 20,18: Ik heb de Heer gezien (zegt niet “Jezus”).De andere leerlingen vertellen Thomas in vers 25: Wij hebben de Heer gezien. En Thomas belijdt in vers 28: mijn Heer en mijn God.

Thomas
Johannes 20,26 vermeldt  uitdrukkelijk dat Thomas er acht dagen later wel bij was. Betekent dat, dat je Jezus alleen binnen de gemeenschap, alleen samen, echt kunt ‘zien’. Dat geloven geen solistisch gebeuren is?

Kijken doe je met je ogen, Zien met je ziel (J. Krabbe)
Zo kunnen mensen allemaal een en dezelfde persoon zien en tegelijkertijd spreken ‘mijn moeder’, ‘mijn tante’ ‘mijn buurvrouw’, ‘mijn juf’ ,’mijn collega’…en ieder heeft haar/zijn eigen waarheid. Bij kijken met ‘je ziel’ is meer dan “beter zien” aan de orde, meer dan Specsavers kan bieden.

Gedicht
Ze spelen samen oorlog
Eén is de vijand
Ander vriend
Ze vechten in de moestuin
Die voor hen als slagveld dient

En met een handvol stenen
Begint de aanval op de kas
Hun vader rent naar buiten
Na het rinkelen van het glas.

Hij grijpt ze – vriend en vijand
Dwars door heel die oorlog heen
En als hij is vertrokken
Zijn vriend en vijand één

Wat zou het mooi zijn
Als op deze wereldbol
Elke oorlog zo beslist werd
Maar ach
Wie speelt de vaderrol?
(anoniem)

De tijd
…bij Johannes 20.26.
De Tijd is
te traag voor wie wacht
te snel voor wie angstig is
te lang voor wie treurt
te kort voor wie zich verblijdt
Maar voor wie liefheeft is de tijd eeuwig. (vgl Genesis 29,20)
(H. van Dyke 1852-1933.)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.