Enkele notities ter overdenking bij de lezingen van de derde zondag van Pasen. Over liefhebben en houden van: wat betekent dat nu eigenlijk?

1.
Een rabbijn onderwees zijn aanhangers: het ging over liefde.
Een man vroeg z’n vriend: “Vertel eens, Iwan, houd jij van mij?”
Iwan: Ik houd heel veel van je.
De eerste weer: Weet je dan, vriend , wat mij verdriet doet?
Iwan: Hoe kan ik nou weten wat jou verdriet doet?
De eerste weer: Als je dat niet weet, hoe kun je dan zeggen dat je van me houdt?
Waarop de rabbijn samenvat: “Begrijp dan mijn zonen: liefhebben, werkelijk liefhebben, betekent weten wat je vriend verdriet doet”.

2.
Ik zag mannen, vrouwen die van iemand hielden
Kinderen die van iemand hielden
Onbekenden, ontheemden die van iemand hielden
Ik zag niemand die niet van iemand hield.
Ik zag het aan hun ogen, hun manier van lopen,
en ook aan hun onhandigheid
En hun telkens even, onverhoeds terugkerende,
vlijmscherpe onzekerheid.
Ik ging naar huis en keek in een spiegel.
Vroeg mijzelf voor de duizendste keer:
En jij? Houd jij van iemand?
Houd je echt van iemand?
Ik kneep mijn ogen dicht en leunde met mijn hoofd tegen de spiegel.
(Toon Tellegen)

3.
Een kind vroeg : Ben je een vriend van God, of van je werk?

4.
Als je bevriend bent is er geen rechtvaardigheid meer nodig
Als je rechtvaardig bent is er nog wel vriendschap nodig.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.