Een missionaris in Manila schrijft:
In de geschiedschrijving worden twee acteurs
voortdurend vergeten:
God en de armen,
Eens zullen de gewone mensen komen
voor wie nooit plaats was
in de boeken en gedichten van de rijken.
Gewone mensen die hen iedere dag,
brood en melk bezorgden en eieren en tortilla’s
die kleren voor hen naaiden
honden en tuinen voor hen verzorgden
die voor hen werkten.
En ze zullen vragen
Wat deden jullie toen de armen leden
Wat deden jullie
toen hun tederheid, en hun leven
zwaar geteisterd werden?
(Uit: Bijeen okt 1984)

Soms bellen mensen de huisarts met vage, niet bestaande klachten. Ze hebben misschien een andere behoefte: aan een luisterend oor, iemand die ziet en aandacht geeft (Frank Bosman). Je kunt ook ziek worden door woorden, als een arts bedenkelijk kijkt, of dingen zegt die je niet verwacht had

Een vraag: kan het dat deze Samaritaan, deze andersdenkende, anders met zijn genezing omgaan omdat hij Samaritaan is? Niet gehinderd door reinheidswetten en religieuze verplichtingen, zoals offers als dank (zie ook Marcus 1,40vv of ook 2,24vv en 3,1vv). Mag je op sabbat wel…? Kon de Samaritaan de naaste worden van het slachtoffer omdat hij geen last had van al deze voorschriften? Kun we op dat gebied ook leren van andersdenkenden? Kan je geloof je ook in de weg zitten?

Wedergeboren
Ik was als een mens
van grijs
tegen achtergrond
van vaal
Maar nu God er is
voor mij
en ik
er wezen mag
Groei ik naar
Uitbundigheid
van felle kleuren.

Heling
Heling is horen en zien wat hier is
en niet wat hier zou moeten zijn
of was of zal zijn
Heling is aanraken met liefde
wat duister is en klein
Mijn eigen schouder?
Het brandend vuur
Er durven zijn in mijn pijn.
Heling is wachten in vertrouwen
zien met mildheid
en scheppen in overgave.
(Ria Weijens)

Uit een themalied door Marcel Zagers
‘Genezen is het woord niet.
Wat ik mensen geef
is hoop en meer vertrouwen:
sta op, sta op en leef.’

Virginia Satir
Ik geloof dat ik
geen groter
geschenk kan
ontvangen
dan door de ander
te worden gezien,
te worden gehoord,
te worden begrepen
en aangeraakt.
Wanneer dat

gebeurt voel ik
dat er contact
is gelegd.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.