Tertullianus schrijft in libro Apologetico dat de eerste christenen alles gemeenschappelijk hadden, behalve de huisvrouwen.

Kindertekeningen van mensen hebben vaak heel bijzondere verhoudingen. In het passieverhaal is een mens misvormd, ge-her-creëerd. In Ezechiël 37, met de droge dorre beentjes, wordt weer een ander beeld van mensen gegeven.

J. Holman svd (oud missionaris en docent) zegt: “De heilige geest is God die onder ons actief is. Die ons oproept tot ‘creatief geloven’. Ons leven is een reis, is onderweg zijn en als we ophouden te bewegen gaan dingen verkeerd.” Onze kerk hecht van oudsher aan traditie, aan: zo is het altijd geweest. Paus Franciscus daarentegen roept vanaf zijn benoeming op tot ‘bewegen in de kerk’ en hij verwijst naar Handelingen 15,1-29 waar de jonge (grotendeels joodse) kerk zich beweegt, en onder het motto “De heilige Geest en wij hebben besloten” afstapt van de besnijdenis als verplichting voor ieder (ook niet-joden!) die christen wil worden. “De heilige Geest en wij” klinkt een beetje pedant, maar indachtig Jezus zelf die sprak van een kerk vol dynamiek, vol werking van de Geest – zie bijvoorbeeld Johannes 14.26 – is dynamiek, beweging, verandering wezensnoodzakelijk.

Jan Holman illustreert ‘t bovenstaande met de Parabel van engel en vogel:
‘Wat ben je stil’, zei de engel.
‘Ik ben in de rui’, antwoorde de vogel.
De engel wilde weten wat dat was.
‘Elk jaar laat ik mijn oude, versleten veren los en krijg ik weer nieuwe. Dat ruimt lekker op.’
De vogel keek opzij naar de vleugels van de engel.
‘Ben jij ook wel eens in de rui?’
‘Ja, maar anders.’
‘Hoe dan?’
‘Vanbinnen. Ik laat soms mijn versleten geloof los en ga dan opnieuw geloven. Dat ruimt lekker op.’
(ds. Stephan de Jong).

Onlangs schreef M. Brinkman in zijn boek – Hoe mijn God veranderde –hoe God voor/met hem veranderde in de loop van zijn leven. Duidelijk is dat God beweegt, actief is, meebeweegt. Niet alleen bij ons in de katholieke kerk, maar ook bij andere christenen, en ook bij Moslims. Dat kan ook niet anders. Zeg maar: God gaat met de tijd mee, anders raakt Hij uit de tijd.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.