De blogs van deze week gaan over het verwezenlijken van verlangens doordat je een visie hebt, en ook over het vasten.

 

Welke visie zit hierachter?
Abraham ziet een groot volk – de leerlingen zien waar Jezus ‘thuis’ is. Beide lezingen bieden ons een visioen – verwant met visie. Is dat alleen dagdromerij, of kan een visioen een mens bezielen zodat hij ‘t weer ziet, erin gelooft en bezield verder gaat?

Spreuken 29,18 zegt: waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk.

Antoine de Saint Exupery (van: ‘De kleine prins’) schrijft:
“Als je een groot schip wilt bouwen, begin dan niet met je mensen opdracht te geven om materiaal en gereedschap in te kopen en allerlei werkafspraken te maken. Begin met in hen het verlangen op te wekken naar de wijde, eindeloze oceaan”

Willem Aantjes (z.d.)zei: “Een pastor moet goed kunnen luisteren, maar zij/hij moet ook een boodschap hebben” (‘Volzin’, jan. 203).

Uit de oude (christelijke) doos:
– “het vasten van een christen moet voedsel bezorgen aan wie behoeftig is.”
Bisschop Maximus van Turijn (gest. rond 420)

– “Van de spijzen die je anders zou eten, moet je de kosten berekenen die je op die dag gemaakt zou hebben, en dat moet je geven aan een weduwe, wees of behoeftige.”
Hermas, de Herder (gest. rond 150)

– Even minderen voor een ander (Jesaja 58)

– In de eerste christelijke eeuwen had vasten een duidelijk sociale component. Het gaat niet om iets NIET eten, doen, maar juist om wat je WEL doet. Zouden moslims deze sociale kant van vasten (Ramadan) beter bewaard hebben en doen dan wij christenen? Of is dat veel te generaliserend gezegd?

Luistert naar hem.
 Blijkbaar moeten ze op een ander spoor gebracht worden, niet dat hemelse, van heerlijkheid en zo zou het altijd moeten blijven. Maar dat van lijden en kruis. “Een schip is veilig in de haven, maar daar zijn schepen niet voor.” zei een missionaris.

– Bij de gedaante verandering uit het Lucas evangelie zou je van Sjolem Asch: ‘Christus in het Getto’, kunnen lezen;

Niet achterblijven
blijf niet achter op uw weg.
Keer niet om en ga niet van de weg af.
Wie niet doorloopt blijft achter.
wie terug gaat naar wat
hij verlaten heeft, loopt achteruit.
Beter verlamd op de weg
dan lopend op een dwaalweg.
Augustinus

Henk Bloem, pastor

 

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier