Project omschrijving

Schriftlezingen: Genesis 15.5-18; Filippenzen 3.17-4.1; Lucas 9.28b-36

Na de geloofsbelijdenis van Israel van Zondag j.l., horen we vandaag van het verbond dat God met Abraham sluit. Dat behelst: 1) een talrijk nageslacht. De moeilijke zin met ‘rekende hem aan als gerechtigheid‘ kan betekenen dat Abraham die in God gelooft, ondanks zijn eigen kinderloosheid, Gods belofte van een nageslacht alleszins gerechtvaardigd vindt. 2) de belofte van het land dat met een bloederig ritueel dat uitloopt op: ‘op die dag sloot God een verbond met Abraham’. Merk op hoe niet God zelf (Geen beelden maken!) maar Gods stem, Gods spreken centraal staat. Een ‘spreken’ dat om communicatie, om dialoog vraagt! Het moet van 2 kanten komen! De grote vraag blijft staan: Wat denk je van de staat Israel, de Palestijnen, van twee staten, van Jeruzalem en de rots?, bij: “schenk ik dit land”?

Lucas verhaalt dat Jezus het hogerop zoekt: 1) op een berg. 2) dicht bij God. In zijn gebed komt de hemel binnen. Zie het boekje: ‘Bidden maakt anders’ (J. Lescrauwaert e.a. 1974).
Jezus wordt hemels wit en zijn ‘voorgangers’ Mozes en Elia, verschijnen in ‘heerlijkheid’. Zij spreken woordeloos over Jezus’ heengaan in Jeruzalem; een heengaan naar de heerlijkheid die zij al bereikt hebben. Petrus (leerlingen) zien alleen die heerlijkheid. Zijn in de wolken en willen ‘t voor altijd vasthouden. Een stem uit een wolk – hemelse aanwezigheid (Exodus 13.2) – corrigeert hen: “Luistert naar Hem”. Met andere woorden, staar je niet blind op de heerlijkheid, maar luister, volg hem! De heerlijkheid is niet verkrijgbaar los van zijn weg, van lijden en kruis.

Een wolk, (Deut. 4.12), prachtig beeld voor God: tegelijk af- en aanwezig. Ze is er, maar je kunt er zo doorheen lopen. Denk ook aan de boektitel: ‘De wolk van niet weten’. De leerlingen krijgen een preview van de heerlijkheid. Merk op dat ze in die dagen niet spreken over wat ze gezien (‘view’) hebben; van gehoord wordt niet gesproken. Maar misschien ervaren ze dat dagelijks aan den lijve.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier