Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

St. Josephkerk, Zeist


Rozenstraat 20
3702 VP, Zeist Nederland
030-6922113

Vieringen
Elke woensdag om 09.00 uur, elke zondag om 09.30 of 11.00 uur (zie hiervoor het vieringenrooster).
Na afloop koffiedrinken in parochiecentrum.

Secretariaat
Raquel Greeven 030-6922113 emmaus@parochie-sintmaarten.nl.
Parochiecentrum open ma. t/m vr. 09:00 – 12:00 uur.

Locatieraad
emmaus@parochie-sintmaarten.nl
Gerard Ruijs (voorzitter), Piet Poelsma, (secretaris), Michiel Dubelaar (penningmeester), Ron van der Horst (beheer)

Pastoraatgroep
emmaus@parochie-sintmaarten.nl
Jacqueline Bouma, Hanneke van Gameren

Vervoer
Diaconie Verzoek om autovervoer en huisbezoek bij het secretariaat.

Redactie lokaal
parochiemailing@kpnmail.nl

Kopij
Digitaal in platte tekst aanleveren bij parochiemailing@kpnmail.nl teksten in WORD en foto’s in JPG als bijlage.

Kerkbijdrage
NL74 INGB 0000 2489 48 t.n.v. Emmausgemeenschap in Zeist.

Er zijn geen resultaten gevonden.