Vieringrooster Sint Maarten

zaterdag 7 december 2019

19:00 St. Josephkerk, Zeist M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering
Samenzang
19:00 St. Martinuskerk, Doorn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Martinuskoor

zondag 8 december 2019

09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen werkgroep Driebergen
Communieviering
Vakantiekoor
2e zondag van de Advent
09:30 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Evenement Categorie: Communieviering
Samenzang
2e zondag van de Advent
09:30 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Themakoor
2e zondag van de Advent
09:30 St. Martinuskerk, Doorn werkgroep Doorn
Gebedsviering
Samenzang
2e zondag van de Advent
11:00 St. Theresiakerk, Maarn M. Sarot, diaken
Communieviering
Theresiakoor
2e zondag van de Advent
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg werkgroep
Communieviering
Samenzang
2e zondag van de Advent

dinsdag 10 december 2019

19:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Zemann, pastoor
Boeteviering
Sint Gregorius Magnus

woensdag 11 december 2019

09:00 St. Josephkerk, Zeist H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Samenzang
09:30 Petrus- en Pauluszaal Driebergen F. Verhaar, priester
Eucharistieviering
Samenzang
09:30 H. Catharinakerk, Woudenberg M. v.d. Horst, pv
Communieviering
Samenzang
14:00 St. Andrieskerk, Leersum H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Andrieskoor

vrijdag 13 december 2019

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Samenzang

zaterdag 14 december 2019

19:00 St. Andrieskerk, Leersum H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Andrieskoor

zondag 15 december 2019

09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen F. Verhaar, priester
Eucharistieviering
Mediant
3e zondag van de Advent
09:30 St. Josephkerk, Zeist H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Emmauskoor
3e zondag van de Advent
09:30 Ons Centrum, Doorn A.k. Damen, pv
Kleuterkerk
09:30 St. Martinuskerk, Doorn werkgroep Doorn
Communieviering
Martinuskoor
3e zondag van de Advent
11:00 St. Theresiakerk, Maarn werkgroep Doorn
Communieviering
Theresiakoor
3e zondag van de Advent
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg C. van Loon, diaken
Communieviering
Catharinakoor
3e zondag van de Advent

woensdag 18 december 2019

09:00 St. Josephkerk, Zeist werkgroep
Communieviering
Samenzang
09:30 H. Catharinakerk, Woudenberg H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Samenzang
10:30 Petrus- en Pauluszaal Driebergen P. Tilma
Communieviering
Samenzang

vrijdag 20 december 2019

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Samenzang

zaterdag 21 december 2019

14:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Gelegenheid tot aanbidding en biecht
14.00-15.30 uur
19:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen P. Kuipers, rector
Eucharistieviering
Schola

zondag 22 december 2019

09:30 St. Andrieskerk, Leersum N. Spiljard, pw
Communieviering
Samenzang
4e zondag van de Advent
09:30 St. Josephkerk, Zeist P. Kuipers, rector
Eucharistieviering
Samenzang
4e zondag van de Advent
09:30 St. Martinuskerk, Doorn E. Rietveld, parochiaan
Communieviering
Martinuskoor
4e zondag van de Advent
11:00 St. Theresiakerk, Maarn E. Rietveld, parochiaan
Communieviering
Schola
4e zondag van de Advent
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg N. Spiljard, pw
Communieviering
Samenzang
4e zondag van de Advent

dinsdag 24 december 2019

18:00 St. Josephkerk, Zeist H. Tran, pw
Communieviering
Daniëlle en Suzanna Raue
Gezinsviering
18:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen N. Spiljard, pw
Gebedsviering
JKD
Gezinsviering
20:30 St. Martinuskerk, Doorn N. Spiljard, pw
Communieviering
Martinuskoor & Onderweg
20:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen Th. Hoogenboom, monseigneur
Eucharistieviering
Sint Gregorius Magnus
20:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Theresiakoor
20:30 H. Catharinakerk, Woudenberg M. Sarot, diaken
Communieviering
Rejoice
20:30 St. Josephkerk, Zeist H. Tran, pw
Communieviering
Ad hoc koor
21:00 St. Andrieskerk, Leersum P. Koper, pater
Eucharistieviering
Andrieskoor
22:30 St. Josephkerk, Zeist Th. Hoogenboom, monseigneur
Eucharistieviering
Themakoor

woensdag 25 december 2019

09:30 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Emmauskoor
1e Kerstdag
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Tran, pw
Eucharistieviering
Mediant
1e Kerstdag
10:00 St. Martinuskerk, Doorn H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Martinuskoor & Onderweg
1e Kerstdag, viering samen met Maarn
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Catharinakoor
1e Kerstdag, viering samen met Leersum

donderdag 26 december 2019

11:00 St. Jozefkerk, Leusden H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Samenzang
2e Kerstdag, gezamenlijke viering Sint Maarten & Sint Lucas

vrijdag 27 december 2019

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Samenzang

zaterdag 28 december 2019

19:00 H. Catharinakerk, Woudenberg M. Sarot, diaken
Communieviering
Samenzang

zondag 29 december 2019

09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen F. Verhaar, priester
Eucharistieviering
Mediant
H. Familie
09:30 St. Andrieskerk, Leersum werkgroep Leersum
Eucharistieviering
Samenzang
H. Familie
09:30 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Samenzang
H. Familie
09:30 St. Martinuskerk, Doorn M. Sarot, diaken
Communieviering
Martinuskoor
H. Familie
11:00 St. Theresiakerk, Maarn E. Rietveld, parochiaan
Communieviering
Theresiakoor
H. Familie

dinsdag 31 december 2019

19:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Tran, pw
Gebedsviering
JKD
Oudjaarsdag
19:00 St. Martinuskerk, Doorn werkgroep Doorn
Gebedsviering
Samenzang
Oudjaarsdag

woensdag 1 januari 2020

10:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen F. Verhaar, priester
Eucharistieviering
Stille Mis
Feest van moeder God's, Nieuwjaarsdag
10:30 Kerkelijk Centrum Zeist-West H. Bloem, priester
dominee
Oecumenisch morgengebed
Samenzang
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg M. v.d. Horst, pv
Communieviering
Samenzang
Feest van moeder God's, Nieuwjaarsdag

De zondag inlezen

2019-12-04T17:43:24+02:00

2e zondag van de advent 2019 A

Schriftlezingen: Jesaja 11.1-10; Rom. 15.4-9 en Mat 3.1-12

Weer een visioen in de aanloop naar Kerstmis. Het kan naar Kerstmis toe niet genoeg herhaald worden. Dat verlangen, dat visioen van een nieuwe door Gods Geest bezielde samenleving, wordt erin geprent. De (stam)boom van het koningsgeslacht Isaï lijkt aan zijn einde – het koningschap stelt niets meer voor en er is wanbeleid. Maar… er bot weer een twijgje uit op de oude, bijna vergane stronk. Niet alle levenssap is geweken. Maar dat betekent wel een totale OMMEKEER: Gods woord wil deze wereld omgekeerd!!

‘Wind’ en ‘Adem’ heten in het hebreeuws: roeach. En ook zoiets ongrijpbaars als ‘Geest’ heet Roeach. En hij die vol is van Gods Geest (= roeach) kan met zijn adem (= roeach) alles wat ten God van God los is, wegvagen! Hij zal een ideale koning zijn. Zal rechtvaardig oordelen – niemand voortrekken of zijn oren laten hangen naar de media; zal vrede brengen – zelfs tussen wilde en tamme dieren en een kleuter, een zuigeling – let wel: niet eigenmachtig!! – kan ze ‘weiden’ – niet dictatoriaal overheersen, topdown, – maar als een goede herder. Bijna spelenderwijs als een kind. Alle kwaad verdwijnt ten gunste van liefde tot God. Een totale Ommekeer dus naar een andere, nieuwe wereld waarin Gods Geest doorslaggevend is. En daar zullen niet alleen de joden van genieten; de hele aarde (niet alleen de hemel) zal vol zijn van liefde tot God. Geen wonder dat deze woorden later voor de messiaanse koning gebruikt worden.

Het Evangelie spreekt ook van OMMEKEER. Het Griekse metanoia waartoe Johannes oproept is vertaald met ‘bekering’. (3x in deze lezing). Een wat benepen, biechtstoelachtige vertaling. Johannes roept namelijk op tot een andere manier van leven, tot een nieuwe mindset, tot een resetting van waarden en normen: anders zal het rijk Gods niet aanbreken. Het is een oproep om zich te laten winnen voor ‘t vreugdevolle perspectief dat Johannes en Jezus (4,17) en de leerlingen (10.7) zien. Deze ‘nieuwe mindset’ is nodig voor een nieuwe wereld. Dus worden de leiders die verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie, flink aangepakt: “Denk maar niet dat je goed zit als je maar joods of gelovig bent”. Het moet echt anders. De doop is geen eenvoudig wasmiddeltje: even onder water, en klaar! Hun bekering zal moeten blijken uit hun agenda. Anders zal de bijl zijn werk doen en hun wan(!)-beleid van het echte leven (de tarwe) gescheiden worden. Daar staat degene die met een nieuwe geest zal dopen, met de Geest van God (merk op: niet alleen de koning, zoals hierboven!) garant voor.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier

Voorbede van de week

2019-12-03T21:14:38+02:00

7 & 8 december 2019

Door Marijke van Soest-Sikken, Sint Andrieskerk Leersum

Actualiteit
Is dit het landschap dat we willen?

Relevantie
Landschap: Nederland versnippert, verglinstert en verwaait . Dat moet anders vindt het Planbureau van de leefomgeving. Het landschap moet leidend worden in het beleid. Niet plannenmakers, juist burgers maken zich steeds meer zorgen over verlies aan landschapswaarde. Soms moet je voorwaarde voor verandering opnieuw definiëren. Dat moment is NU.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí, (geprezen zijt Gij)
In sommige zowel stedelijke als landelijke gebieden is de privatisering van ruimte van dien aard dat de bewoners nog moeilijk toegang hebben tot prachtige zones. Op andere plaatsen worden ecologische gebieden gecreëerd voor slechts enkelen en daar belet men dat anderen de artificiële stilte komen verstoren. Een mooie stad vol groene ruimten die goed onderhouden zijn, is gewoonlijk te vinden in bepaalde veilige zones, maar zelden in minder zichtbare gebieden waar de verworpenen van de maatschappij wonen.

Voorbede 

Lieve God, het landschap dat U ons geschonken heeft is zó kostbaar voor onze rust en voor de dieren. Wij vragen U: laat plannenmakers meer naar de burgers luisteren en het landschap leidend worden.
Laat ons bidden.

 

Terugblik