Vieringrooster Sint Maarten

In het weekend van 5/6 september zijn al onze kerken weer open voor de weekendliturgie.

  • Het avondgebed is per 1 augustus gestopt. Het pastoraal team is nog in overleg over de vorm waarmee zij hiermee verder zal gaan.
  • Nu alle kerken weer open zijn, zal de eucharistieviering op zaterdagavond in Leusden niet meer live worden uitgezonden. Kunt u niet naar de kerk, dan is de eucharistieviering op zondagmorgen in Leusden (aanvang 09.15 uur) te volgen via kerkomroep. U kunt ook kijken naar de eucharistieviering op NPO 2 (10.00).
  • Viering: reserveren of niet. Hier leest u hoe dit bij elke locatie is geregeld.

vrijdag 25 september 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 26 september 2020

19:00 H. Catharinakerk, Woudenberg J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores

zondag 27 september 2020

09:30 St. Martinuskerk, Doorn C. van Loon, diaken
Gebedsviering
Cantores Martinuskoor
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Tran, pw
Gebedsviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum N. Spiljard, pw
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn C. van Loon, diaken
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores

vrijdag 2 oktober 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 3 oktober 2020

19:00 St. Martinuskerk, Doorn J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores Martinuskoor
19:00 St. Josephkerk, Zeist M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering

zondag 4 oktober 2020

09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen J. Rutgers, pr
Gebedsviering
Cantores
Kinderwoorddienst
09:30 St. Andrieskerk, Leersum N. Spiljard, pw
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn N. Spiljard, pw
Gebedsviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg werkgroep Woudenberg
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores

vrijdag 9 oktober 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 10 oktober 2020

19:00 St. Andrieskerk, Leersum H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores

zondag 11 oktober 2020

09:30 St. Martinuskerk, Doorn M. Sarot, diaken
Gebedsviering
Cantores Martinuskoor
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen werkgroep Driebergen
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn M. Sarot, diaken
Gebedsviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores Emmauskoor

vrijdag 16 oktober 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 17 oktober 2020

19:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Tran, pw
Gebedsviering
Cantores

zondag 18 oktober 2020

09:30 St. Andrieskerk, Leersum H. Tran, pw
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg N. Spiljard, pw
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores

vrijdag 23 oktober 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 24 oktober 2020

19:00 H. Catharinakerk, Woudenberg J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores

zondag 25 oktober 2020

09:30 St. Martinuskerk, Doorn H. Tran, pw
Gebedsviering
Cantores Martinuskoor
09:30 St. Martinuskerk, Doorn N. Spiljard, pw
Gebedsviering
Cantores Martinuskoor
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen M. Sarot, diaken
Gebedsviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum werkgroep Leersum
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn H. Tran, pw
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores Themakoor

vrijdag 30 oktober 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

vrijdag 6 november 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 7 november 2020

19:00 St. Josephkerk, Zeist M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering

vrijdag 13 november 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

vrijdag 20 november 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

vrijdag 27 november 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

vrijdag 4 december 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 5 december 2020

19:00 St. Josephkerk, Zeist M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering

vrijdag 11 december 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

vrijdag 18 december 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

De zondag ingelezen

2020-09-17T16:02:33+02:00

25e zondag door het jaar 2020 A

Schriftlezingen: Jesaja 55.6-9 en Mattheus 20.1-16

“Zoekt de Heer”, is niet het begin van het spelletje verstoppertje. Parallel daaraan staat: “Roept Hem aan, Hij is dichtbij”. Beide keren is duidelijk dat hij juist geen verstoppertje speelt, niet ver weg is, maar klaarstaat om alle oud zeer te vergeven en te vergeten aan wie hem opzoekt. Geen onberekenbare en strenge God, die angst inboezemt. Integendeel: Hij wacht er als het ware op dat we hem (op)zoeken en dat Hij met zijn gedachten en wegen de kans krijgt. Inderdaad, Gods gedachten en wegen zijn van een andere orde dan die van ons – gaan de onze te boven. Zoals ook Jezus Petrus terecht zal wijzen: “Jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen”.( Mat. 16.23). Petrus heeft hele andere ideeën in zijn hoofd dan Jezus.

Het Koninkrijk der hemelen, moet je dat verdienen, of krijg je het? De parabel daarover zit niet voor niets ingeklemd tussen 2 statements over Eersten (de Hoogvliegers) en Laatsten (de onderkant). (19.30 en 20.16)

De grondbezitter betaalt zoals afgesproken voor een hele dag 1 denarie; het normale CAO afgesproken bedrag. De volgenden, die wel wilden werken, maar niemand wilde hen (vers 7) – zal hij geven (niet betalen!!), gratuit (daar zit gratis in) geven wat ‘rechtvaardig’ is. (vers 4 en 13). Niet naar wat ze hebben verdiend, maar naar wat ze nodig hebben. Goedheid reilt verder dan wat rechtens moet. Dat is genade. De wat pesterige volgorde bij het uitbetalen zorgt dat de clou je niet kan ontgaan!

De parabel wil winnen voor Gods goedheid die alle ‘laatsten’ gelijk aan (zie vers 12 en vers 14) ‘eersten’ (vers 8-10) wil maken. Niet door uit te gaan van wat ze verdienen, maar van wat  ‘billijk’, ‘rechtvaardig’ is. Daarbij gaat ‘t niet om juridisch recht – rijdende rechters. Misschien is ‘gerechtigheid’ beter,  aansluitend bij Jezus’ woord: “Als jullie gerechtigheid die van Farizeeën en schriftgeleerden niet overstijgt, zult u het rijk der hemelen niet binnengaan” (5.20). De wijngaard des Heren draait niet op prestaties, op Streberei, op wie de beste is, maar op de grondrechten van ieder mens, op mensenrechten.

Het ‘jaloers zijn’ (Grieks: slechte oog, oftewel kwaaie blik)) staat ook bij de lijst van ‘slechte dingen’ die uit het binnenste van de mens komen (Marcus 7.22). De wortel lijkt dat je de ander de baas wilt zijn of zelfs, er onder wilt houden. (hb).

Arthur van Schendel, ‘Angiolino en de lente’, schrijft over armen die zitten te bedelen:

“En anderen ergeren zich omdat zij denken dat wij lui zijn, maar hoe zij zichzelf ook met hun dagelijksch werk vermoeien mogen, de vermoeienis van het afwachten kennen zij niet”.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier

 

 

Voorbede

2020-09-22T20:14:12+02:00

26 & 27 september

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Actualiteit/aanleiding 

Trouw 2 juli 2020: ‘Duurzaam jong en toonaangevend’
Jongeren van eigen onderneming tot posities bij de VN. Nederlandse jongeren die zich bezighouden met duurzaamheid zitten bepaald niet stil. Een lijst van honderd van deze jongeren, de Duurzame Jonge 100, is in juli 2020 al voor de zevende keer gepresenteerd. De jury heeft van de 355 inzendingen er 100 geselecteerd, waarbij wordt gekeken naar hoe innovatief hun ideeën zijn, hoeveel impact ze kunnen maken en of ze inspirerend zijn voor ­anderen.

Relevantie
De innovatieve ideeën hebben alle te maken met duurzaamheid. Zo is er een groep studenten die een apparaat ontwikkelt dat gekoppeld wordt aan een kassasysteem in winkels, zodat in de toekomst kan worden overgegaan op de digitale bon, in plaats van een papieren bonnetje.

Een andere innovatief initiatief is een idee van een jonge vrouw om ook de natuur rechtspersoonlijkheid te geven. Haar focus ligt om te beginnen op het Waddengebied. Die natuurrechten moeten dan worden vertegenwoordigd door een onafhankelijk bestuursorgaan, waar verschillende partijen in zitten die iets te maken hebben met het Waddengebied. Als dat lukt, kan er worden uitgebreid naar de Noordzee, IJsselmeer en andere natuurgebieden. Op die manier wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat een stuk bos of water ‘iemand kan aanklagen’.

Uit de encycliek Laudato Sí van Paus Franciscus ( Geprezen zijt Gij)

“De noodzaak om arbeid te beschermen”
“Bij elke benadering van een integrale ecologie, die de mens niet uitsluit, is het noodzakelijk om rekening te houden met de waarde van arbeid, zoals die met grote wijsheid uitgelegd werd door Johannes Paulus II in zijn encycliek ‘Laborem exercens’ (Over de menselijke arbeid).De menselijke tussenkomst die behoedzaam omgaat met de ontwikkeling van het geschapene is de beste manier om er zorg voor te dragen. Deze houding houdt in dat men zichzelf beschouwt als een medewerker van God en dat men helpt om de mogelijkheden die God in de dingen heeft gelegd aan het licht te brengen”.

 

Voorbede

Goede God wij bidden voor de jongeren, dat zij de kracht blijven ontvangen om hun vernieuwende inspiraties voor een betere wereld te kunnen blijven doorgeven.

Laat ons bidden.

 

Vieringen St. Lucas

Vieringenrooster Sint Maarten

Onze kerken gaan langzaam weer open voor de weekendliturgie.

Elke dag, m.u.v. zondag, wordt er een viering uitgezonden, verzorgd door het pastoraal team.

  • T/m 31 juli 2020 is er iedere avond, m.u.v. zondagavond, om 19.00 uur een avondgebed. In de maand augustus is er géén avondgebed. In september zal het avondgebed in een andere vorm verder gaan. U kunt het avondgebed live volgen via Facebook en het avondgebed zal na afloop op onze website komen te staan. In principe wordt het avondgebed op zowel de facebookpagina van Sint Maarten als de facebookpagina van Sint Lucas uitgezonden. Als dat onverhoopt niet lukt, zal op beide facebookpagina’s worden aangegeven op welke pagina de uitzending zal zijn en na afloop van de viering zal gezorgd worden dat de viering op beide facebookpagina’s zichtbaar is.
  • Op zaterdagavond wordt er om 19.00 uur een eucharistieviering uitgezonden vanuit de St. Jozefkerk in Leusden. Deze viering kunt u volgen via YouTube en kerkomroep. Ook deze viering komt na afloop op onze website te staan. In prinipe worden de vieringen op zowel
  • Vanaf het weekend 4 en 5 juli zijn parochianen weer welkom bij de vieringen. Gestart zal worden met vieringen in Leusden (op zaterdagavond) en Driebergen (op zondagmorgen). De viering in Leusden zal ook via YouTube en kerkomroep te volgen zijn.

vrijdag 25 september 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 26 september 2020

19:00 H. Catharinakerk, Woudenberg J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores

zondag 27 september 2020

09:30 St. Martinuskerk, Doorn C. van Loon, diaken
Gebedsviering
Cantores Martinuskoor
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Tran, pw
Gebedsviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum N. Spiljard, pw
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn C. van Loon, diaken
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores

vrijdag 2 oktober 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 3 oktober 2020

19:00 St. Martinuskerk, Doorn J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores Martinuskoor
19:00 St. Josephkerk, Zeist M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering

zondag 4 oktober 2020

09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen J. Rutgers, pr
Gebedsviering
Cantores
Kinderwoorddienst
09:30 St. Andrieskerk, Leersum N. Spiljard, pw
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn N. Spiljard, pw
Gebedsviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg werkgroep Woudenberg
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores

vrijdag 9 oktober 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 10 oktober 2020

19:00 St. Andrieskerk, Leersum H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores

zondag 11 oktober 2020

09:30 St. Martinuskerk, Doorn M. Sarot, diaken
Gebedsviering
Cantores Martinuskoor
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen werkgroep Driebergen
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn M. Sarot, diaken
Gebedsviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores Emmauskoor

vrijdag 16 oktober 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 17 oktober 2020

19:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Tran, pw
Gebedsviering
Cantores

zondag 18 oktober 2020

09:30 St. Andrieskerk, Leersum H. Tran, pw
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg N. Spiljard, pw
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores

vrijdag 23 oktober 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 24 oktober 2020

19:00 H. Catharinakerk, Woudenberg J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores

zondag 25 oktober 2020

09:30 St. Martinuskerk, Doorn H. Tran, pw
Gebedsviering
Cantores Martinuskoor
09:30 St. Martinuskerk, Doorn N. Spiljard, pw
Gebedsviering
Cantores Martinuskoor
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen M. Sarot, diaken
Gebedsviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum werkgroep Leersum
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn H. Tran, pw
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores Themakoor

vrijdag 30 oktober 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

vrijdag 6 november 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 7 november 2020

19:00 St. Josephkerk, Zeist M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering

vrijdag 13 november 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

vrijdag 20 november 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

vrijdag 27 november 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

vrijdag 4 december 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 5 december 2020

19:00 St. Josephkerk, Zeist M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering

vrijdag 11 december 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

vrijdag 18 december 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

De zondag ingelezen

2020-09-17T16:02:33+02:00

25e zondag door het jaar 2020 A

Schriftlezingen: Jesaja 55.6-9 en Mattheus 20.1-16

“Zoekt de Heer”, is niet het begin van het spelletje verstoppertje. Parallel daaraan staat: “Roept Hem aan, Hij is dichtbij”. Beide keren is duidelijk dat hij juist geen verstoppertje speelt, niet ver weg is, maar klaarstaat om alle oud zeer te vergeven en te vergeten aan wie hem opzoekt. Geen onberekenbare en strenge God, die angst inboezemt. Integendeel: Hij wacht er als het ware op dat we hem (op)zoeken en dat Hij met zijn gedachten en wegen de kans krijgt. Inderdaad, Gods gedachten en wegen zijn van een andere orde dan die van ons – gaan de onze te boven. Zoals ook Jezus Petrus terecht zal wijzen: “Jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen”.( Mat. 16.23). Petrus heeft hele andere ideeën in zijn hoofd dan Jezus.

Het Koninkrijk der hemelen, moet je dat verdienen, of krijg je het? De parabel daarover zit niet voor niets ingeklemd tussen 2 statements over Eersten (de Hoogvliegers) en Laatsten (de onderkant). (19.30 en 20.16)

De grondbezitter betaalt zoals afgesproken voor een hele dag 1 denarie; het normale CAO afgesproken bedrag. De volgenden, die wel wilden werken, maar niemand wilde hen (vers 7) – zal hij geven (niet betalen!!), gratuit (daar zit gratis in) geven wat ‘rechtvaardig’ is. (vers 4 en 13). Niet naar wat ze hebben verdiend, maar naar wat ze nodig hebben. Goedheid reilt verder dan wat rechtens moet. Dat is genade. De wat pesterige volgorde bij het uitbetalen zorgt dat de clou je niet kan ontgaan!

De parabel wil winnen voor Gods goedheid die alle ‘laatsten’ gelijk aan (zie vers 12 en vers 14) ‘eersten’ (vers 8-10) wil maken. Niet door uit te gaan van wat ze verdienen, maar van wat  ‘billijk’, ‘rechtvaardig’ is. Daarbij gaat ‘t niet om juridisch recht – rijdende rechters. Misschien is ‘gerechtigheid’ beter,  aansluitend bij Jezus’ woord: “Als jullie gerechtigheid die van Farizeeën en schriftgeleerden niet overstijgt, zult u het rijk der hemelen niet binnengaan” (5.20). De wijngaard des Heren draait niet op prestaties, op Streberei, op wie de beste is, maar op de grondrechten van ieder mens, op mensenrechten.

Het ‘jaloers zijn’ (Grieks: slechte oog, oftewel kwaaie blik)) staat ook bij de lijst van ‘slechte dingen’ die uit het binnenste van de mens komen (Marcus 7.22). De wortel lijkt dat je de ander de baas wilt zijn of zelfs, er onder wilt houden. (hb).

Arthur van Schendel, ‘Angiolino en de lente’, schrijft over armen die zitten te bedelen:

“En anderen ergeren zich omdat zij denken dat wij lui zijn, maar hoe zij zichzelf ook met hun dagelijksch werk vermoeien mogen, de vermoeienis van het afwachten kennen zij niet”.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier

 

 

Voorbede

2020-09-22T20:14:12+02:00

26 & 27 september

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Actualiteit/aanleiding 

Trouw 2 juli 2020: ‘Duurzaam jong en toonaangevend’
Jongeren van eigen onderneming tot posities bij de VN. Nederlandse jongeren die zich bezighouden met duurzaamheid zitten bepaald niet stil. Een lijst van honderd van deze jongeren, de Duurzame Jonge 100, is in juli 2020 al voor de zevende keer gepresenteerd. De jury heeft van de 355 inzendingen er 100 geselecteerd, waarbij wordt gekeken naar hoe innovatief hun ideeën zijn, hoeveel impact ze kunnen maken en of ze inspirerend zijn voor ­anderen.

Relevantie
De innovatieve ideeën hebben alle te maken met duurzaamheid. Zo is er een groep studenten die een apparaat ontwikkelt dat gekoppeld wordt aan een kassasysteem in winkels, zodat in de toekomst kan worden overgegaan op de digitale bon, in plaats van een papieren bonnetje.

Een andere innovatief initiatief is een idee van een jonge vrouw om ook de natuur rechtspersoonlijkheid te geven. Haar focus ligt om te beginnen op het Waddengebied. Die natuurrechten moeten dan worden vertegenwoordigd door een onafhankelijk bestuursorgaan, waar verschillende partijen in zitten die iets te maken hebben met het Waddengebied. Als dat lukt, kan er worden uitgebreid naar de Noordzee, IJsselmeer en andere natuurgebieden. Op die manier wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat een stuk bos of water ‘iemand kan aanklagen’.

Uit de encycliek Laudato Sí van Paus Franciscus ( Geprezen zijt Gij)

“De noodzaak om arbeid te beschermen”
“Bij elke benadering van een integrale ecologie, die de mens niet uitsluit, is het noodzakelijk om rekening te houden met de waarde van arbeid, zoals die met grote wijsheid uitgelegd werd door Johannes Paulus II in zijn encycliek ‘Laborem exercens’ (Over de menselijke arbeid).De menselijke tussenkomst die behoedzaam omgaat met de ontwikkeling van het geschapene is de beste manier om er zorg voor te dragen. Deze houding houdt in dat men zichzelf beschouwt als een medewerker van God en dat men helpt om de mogelijkheden die God in de dingen heeft gelegd aan het licht te brengen”.

 

Voorbede

Goede God wij bidden voor de jongeren, dat zij de kracht blijven ontvangen om hun vernieuwende inspiraties voor een betere wereld te kunnen blijven doorgeven.

Laat ons bidden.

 

Vieringen St. Lucas