Vieringrooster Sint Maarten

In het weekend van 5/6 september zijn al onze kerken weer open voor de weekendliturgie.

  • Viering: reserveren of niet? Hier leest u hoe dit bij elke locatie is geregeld.
  • Kunt u niet naar de kerk, dan is de eucharistieviering op zondagmorgen in Zeist (11.00 uur) live te volgen via ons YouTubekanaal (RK parochies St. Maarten en St. Lucas. De link naar de viering vindt u ook onder het laatste nieuws op de homepage. U kunt op zondagmorgen ook kijken naar de eucharistieviering op NPO 2 (10.00 uur).
  • Het avondgebed is per 1 augustus gestopt. Het pastoraal team is nog in overleg over de vorm waarmee zij hiermee verder zal gaan.

zaterdag 5 december 2020

19:00 St. Josephkerk, Zeist M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering
19:00 St. Martinuskerk, Doorn J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores

zondag 6 december 2020

09:30 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
2e zondag van de advent, kinderwoorddienst
11:00 St. Theresiakerk, Maarn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
2e zondag van de Advent
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering
Cantores
2e zondag van de Advent
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
2e zondag van de Advent
18:30 De Voorhof, Woudenberg M. Sarot, diaken
Oecumenische adventsviering

dinsdag 8 december 2020

09:30 H. Catharinakerk J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Maria onbevlekt ontvangen, parochiebrede viering voor beide parochies

vrijdag 11 december 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 12 december 2020

19:00 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores

zondag 13 december 2020

09:30 St. Martinuskerk, Doorn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
3e zondag van de advent
09:30 Ons Centrum, Doorn A.k. Damen, pv
Kleuterkerk
onder voorbehoud
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
3e zondag van de advent
11:00 St. Theresiakerk, Maarn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
3e zondag van de advent
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores
3e zondag van de advent
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
3e zondag van de advent

dinsdag 15 december 2020

19:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Boeteviering
Cantores

vrijdag 18 december 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 19 december 2020

19:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores

zondag 20 december 2020

09:30 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
4e zondag van de advent
09:30 St. Martinuskerk, Doorn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
4e zondag van de advent
11:00 St. Theresiakerk, Maarn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
4e zondag van de advent
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
4e zondag van de advent
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
4e zondag van de advent
15:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Kisiclub, gezinsviering

donderdag 24 december 2020

19:00 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
Kerstavond
19:00 St. Josephkerk, Zeist N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
Kerstavond
20:30 St. Martinuskerk, Doorn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
Kerstavond
21:00 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
P. Koper, pater
Eucharistieviering
Cantores
Kerstavond
21:00 H. Catharinakerk H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores, Cnatores
Kerstavond
22:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores
Kerstavond
23:00 St. Theresiakerk, Maarn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
Kerstavond
23:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
Kerstavond

vrijdag 25 december 2020

09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
1e Kerstdag
09:30 St. Andrieskerk, Leersum N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
1e Kerstdag
10:00 St. Martinuskerk, Doorn H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores
1e Kerstdag
11:00 St. Theresiakerk, Maarn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
1e Kerstdag
11:00 H. Catharinakerk N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
1e Kerstdag
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
1e Kerstdag

zaterdag 26 december 2020

11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
2e Kerstdag

zondag 27 december 2020

09:30 St. Martinuskerk, Doorn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
H. Familie
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen werkgroep Driebergen
Gebedsviering
Cantores
H. Familie
09:30 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
H. Familie
11:00 St. Theresiakerk, Maarn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
H. Familie
11:00 H. Catharinakerk M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
H. Familie
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
H. Familie

donderdag 31 december 2020

19:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
Oudjaarsdag

vrijdag 1 januari 2021

10:30 Kerkelijk Centrum Zeist-West N. Spiljard, pw
Oecumenische viering
Nieuwjaarsdag
11:00 H. Catharinakerk M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering
Cantores
Feest van moeder God's, Nieuwjaarsdag
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
Feest van moeder God's, Nieuwjaarsdag

De zondag ingelezen

2020-12-02T11:42:39+01:00

2e zondag van de Advent 2020 B

Schriftlezingen: Jesaja 40:1-5, 9-11, Psalm 84, 2 Petrus 3:8-14 en Marcus 1:1-8

Op de eerste adventszondag werden we eraan herinnerd dat God onze Vader is. Hij mag uit beeld geraakt zijn, ondergesneeuwd, maar je vader blijft je Vader. Het spiritualiteitsblad de Roerom ziet het als de opdracht van elke mens, in zijn of haar dagelijkse leven, om enerzijds de hemel (“Als het beeld van God schiep hij hem”, Gen. 1:27) en anderzijds de aarde (“God schiep de mens”, Gen. 1:27) met elkaar te verbinden. Niet of-of, maar en-en.
Vandaag opent een zorgzame God met: “Troost, troost mijn volk”. Iemand troosten is haar/hem opbeuren, de positieve kanten laten zien. God troost en verklaart, bij monde van de profeet Jesaja, de diensttijd, de schuld, de straf voorbij. Nu kan door het onbegaanbare ruige woeste land een weg voor onze God gebaand worden zodat de heerlijkheid van de Heer kan doorbreken. En in de slotverzen is het al zover, met vreugde wordt de komst van de Heer in hun midden verkondigd: “Hier is uw God!” Geen overweldigende, overdonderende God. Integendeel, Hij is als een herder, zijn kudde gaat hem aan het hart. Enerzijds zoekt God zijn volk. Anderzijds bereidt het volk de weg des Heren. Hemel en Aarde ontmoeten elkaar.

Het evangelie volgens Marcus presenteert zich als: “Goed nieuws! Van Jezus Christus, Zoon van God” (Marcus 1:1). Impliciet wordt hiermee gezegd dat het leven, de leefwereld van velen in Judea en Jeruzalem juist geen goed nieuws bevatte. Er is een volledig andere wijze van denken en doen vereist, een andere mindset, een andere maatschappij. Daar duidt het Griekse ‘metanoia’ op – vergelijk het soortgelijke woord  ‘metamorfose’ waar ’t om een totale verandering gaat. En de waterdoop, waarbij ze openlijk afstand nemen van hun vroegere leef- en denkwijze, ritualiseert dat. Deze totale ommekeer trekt veel mensen aan. Johannes lijkt alle luxe af te zweren en back-to-basics te gaan – maar realiseert zich dat een waterdoop iets uiterlijks, buitenkant kan zijn – belangrijker is een nieuwe geest. Daarvoor verwijst hij naar een navolger, een leerling (zelfde bewoordingen als Marcus 1:16 en 1:20) die hen in heilige Geest zal onderdompelen. Marcus spreekt van ‘dopen IN heilige Geest’ en van ‘dopen MET water’. Is dat omdat dopen IN heilige geest dieper gaat dan water?

Niet alleen maar grappig
De kleding van Sinterklaas betovert je – ieder haalt hem graag in huis.
De kleding van Johannes de Doper – zet je aan het denken.
Eten van Sinterklaas –zorgt dat je aankomt.
Eten van Johannes de Doper – is om je stuk op te bijten.
Bij Johannes belijden ze hun zonden.
Bij Sinterklaas hopen ze dat hij ‘t niet weet.
Bij Sinterklaas – komen kinderen.
Bij Johannes – komen mensen die ‘metanoia’ vernieuwing willen.

Henk Bloem, pastor
Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.

Voorbede

2020-11-16T14:58:18+01:00

21 & 22 november

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Aanleiding/Actualiteit
Het lesboek dicht, de tuin, het lab of de wei in.De vier winnaars van een jaarlijkse verkiezing voor Duurzame Docenten verweven milieu en natuur moeiteloos in hun lessen. We maakten sensoren in de bijenkast.

Relevantie
Op een paar minuten lopen van school hebben we een tuin van 2500 vierkante meter. Studenten onderzoeken of de schillen van de cassave kunnen dienen als bindmiddel. Veldbonenpasta maken, grutto’s speuren in het weiland. De Duurzame Docenten van dit schooljaar proberen op allerlei manieren de jonge generatie voor te bereiden op de omgang met de ingewikkelde vraagstukken rondom duurzaamheid en klimaat.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“Ecologie in het dagelijks leven.
Bewonderenswaardig zijn de creativiteit en de edelmoedigheid van mensen en groepen die in staat zijn de beperkingen van het milieu te overstijgen door de negatieve effecten van de omgeving te wijzigen en te leren hun leven richting te geven. Als alles met elkaar verbonden is, dan heeft ook de gezondheid van de instellingen van een samenleving gevolgen voor het milieu en voor de levenskwaliteit”.

Voorbede

Goede God laten we bidden voor Duurzame Docenten die zo’n grote inspiratiebron zijn voor de leerlingen en studenten die zij bewust maken voor natuur, milieu en leefomgeving.

Laat ons bidden

 

 

 

Vieringen St. Lucas

Vieringenrooster Sint Maarten

Onze kerken gaan langzaam weer open voor de weekendliturgie.

Elke dag, m.u.v. zondag, wordt er een viering uitgezonden, verzorgd door het pastoraal team.

  • T/m 31 juli 2020 is er iedere avond, m.u.v. zondagavond, om 19.00 uur een avondgebed. In de maand augustus is er géén avondgebed. In september zal het avondgebed in een andere vorm verder gaan. U kunt het avondgebed live volgen via Facebook en het avondgebed zal na afloop op onze website komen te staan. In principe wordt het avondgebed op zowel de facebookpagina van Sint Maarten als de facebookpagina van Sint Lucas uitgezonden. Als dat onverhoopt niet lukt, zal op beide facebookpagina’s worden aangegeven op welke pagina de uitzending zal zijn en na afloop van de viering zal gezorgd worden dat de viering op beide facebookpagina’s zichtbaar is.
  • Op zaterdagavond wordt er om 19.00 uur een eucharistieviering uitgezonden vanuit de St. Jozefkerk in Leusden. Deze viering kunt u volgen via YouTube en kerkomroep. Ook deze viering komt na afloop op onze website te staan. In prinipe worden de vieringen op zowel
  • Vanaf het weekend 4 en 5 juli zijn parochianen weer welkom bij de vieringen. Gestart zal worden met vieringen in Leusden (op zaterdagavond) en Driebergen (op zondagmorgen). De viering in Leusden zal ook via YouTube en kerkomroep te volgen zijn.

zaterdag 5 december 2020

19:00 St. Josephkerk, Zeist M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering
19:00 St. Martinuskerk, Doorn J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores

zondag 6 december 2020

09:30 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
2e zondag van de advent, kinderwoorddienst
11:00 St. Theresiakerk, Maarn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
2e zondag van de Advent
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering
Cantores
2e zondag van de Advent
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
2e zondag van de Advent
18:30 De Voorhof, Woudenberg M. Sarot, diaken
Oecumenische adventsviering

dinsdag 8 december 2020

09:30 H. Catharinakerk J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Maria onbevlekt ontvangen, parochiebrede viering voor beide parochies

vrijdag 11 december 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 12 december 2020

19:00 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores

zondag 13 december 2020

09:30 St. Martinuskerk, Doorn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
3e zondag van de advent
09:30 Ons Centrum, Doorn A.k. Damen, pv
Kleuterkerk
onder voorbehoud
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
3e zondag van de advent
11:00 St. Theresiakerk, Maarn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
3e zondag van de advent
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores
3e zondag van de advent
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
3e zondag van de advent

dinsdag 15 december 2020

19:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Boeteviering
Cantores

vrijdag 18 december 2020

09:30 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Vanaf 09.00 uur: uitstelling H. Sacrament

zaterdag 19 december 2020

19:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores

zondag 20 december 2020

09:30 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
4e zondag van de advent
09:30 St. Martinuskerk, Doorn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
4e zondag van de advent
11:00 St. Theresiakerk, Maarn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
4e zondag van de advent
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
4e zondag van de advent
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
4e zondag van de advent
15:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Kisiclub, gezinsviering

donderdag 24 december 2020

19:00 St. Theresiakerk, Maarn H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
Kerstavond
19:00 St. Josephkerk, Zeist N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
Kerstavond
20:30 St. Martinuskerk, Doorn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
Kerstavond
21:00 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
P. Koper, pater
Eucharistieviering
Cantores
Kerstavond
21:00 H. Catharinakerk H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores, Cnatores
Kerstavond
22:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores
Kerstavond
23:00 St. Theresiakerk, Maarn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
Kerstavond
23:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
Kerstavond

vrijdag 25 december 2020

09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
1e Kerstdag
09:30 St. Andrieskerk, Leersum N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
1e Kerstdag
10:00 St. Martinuskerk, Doorn H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores
1e Kerstdag
11:00 St. Theresiakerk, Maarn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
1e Kerstdag
11:00 H. Catharinakerk N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
1e Kerstdag
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
1e Kerstdag

zaterdag 26 december 2020

11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
2e Kerstdag

zondag 27 december 2020

09:30 St. Martinuskerk, Doorn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
H. Familie
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen werkgroep Driebergen
Gebedsviering
Cantores
H. Familie
09:30 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
H. Familie
11:00 St. Theresiakerk, Maarn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
H. Familie
11:00 H. Catharinakerk M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
H. Familie
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
H. Familie

donderdag 31 december 2020

19:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
Oudjaarsdag

vrijdag 1 januari 2021

10:30 Kerkelijk Centrum Zeist-West N. Spiljard, pw
Oecumenische viering
Nieuwjaarsdag
11:00 H. Catharinakerk M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering
Cantores
Feest van moeder God's, Nieuwjaarsdag
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
Feest van moeder God's, Nieuwjaarsdag

De zondag ingelezen

2020-12-02T11:42:39+01:00

2e zondag van de Advent 2020 B

Schriftlezingen: Jesaja 40:1-5, 9-11, Psalm 84, 2 Petrus 3:8-14 en Marcus 1:1-8

Op de eerste adventszondag werden we eraan herinnerd dat God onze Vader is. Hij mag uit beeld geraakt zijn, ondergesneeuwd, maar je vader blijft je Vader. Het spiritualiteitsblad de Roerom ziet het als de opdracht van elke mens, in zijn of haar dagelijkse leven, om enerzijds de hemel (“Als het beeld van God schiep hij hem”, Gen. 1:27) en anderzijds de aarde (“God schiep de mens”, Gen. 1:27) met elkaar te verbinden. Niet of-of, maar en-en.
Vandaag opent een zorgzame God met: “Troost, troost mijn volk”. Iemand troosten is haar/hem opbeuren, de positieve kanten laten zien. God troost en verklaart, bij monde van de profeet Jesaja, de diensttijd, de schuld, de straf voorbij. Nu kan door het onbegaanbare ruige woeste land een weg voor onze God gebaand worden zodat de heerlijkheid van de Heer kan doorbreken. En in de slotverzen is het al zover, met vreugde wordt de komst van de Heer in hun midden verkondigd: “Hier is uw God!” Geen overweldigende, overdonderende God. Integendeel, Hij is als een herder, zijn kudde gaat hem aan het hart. Enerzijds zoekt God zijn volk. Anderzijds bereidt het volk de weg des Heren. Hemel en Aarde ontmoeten elkaar.

Het evangelie volgens Marcus presenteert zich als: “Goed nieuws! Van Jezus Christus, Zoon van God” (Marcus 1:1). Impliciet wordt hiermee gezegd dat het leven, de leefwereld van velen in Judea en Jeruzalem juist geen goed nieuws bevatte. Er is een volledig andere wijze van denken en doen vereist, een andere mindset, een andere maatschappij. Daar duidt het Griekse ‘metanoia’ op – vergelijk het soortgelijke woord  ‘metamorfose’ waar ’t om een totale verandering gaat. En de waterdoop, waarbij ze openlijk afstand nemen van hun vroegere leef- en denkwijze, ritualiseert dat. Deze totale ommekeer trekt veel mensen aan. Johannes lijkt alle luxe af te zweren en back-to-basics te gaan – maar realiseert zich dat een waterdoop iets uiterlijks, buitenkant kan zijn – belangrijker is een nieuwe geest. Daarvoor verwijst hij naar een navolger, een leerling (zelfde bewoordingen als Marcus 1:16 en 1:20) die hen in heilige Geest zal onderdompelen. Marcus spreekt van ‘dopen IN heilige Geest’ en van ‘dopen MET water’. Is dat omdat dopen IN heilige geest dieper gaat dan water?

Niet alleen maar grappig
De kleding van Sinterklaas betovert je – ieder haalt hem graag in huis.
De kleding van Johannes de Doper – zet je aan het denken.
Eten van Sinterklaas –zorgt dat je aankomt.
Eten van Johannes de Doper – is om je stuk op te bijten.
Bij Johannes belijden ze hun zonden.
Bij Sinterklaas hopen ze dat hij ‘t niet weet.
Bij Sinterklaas – komen kinderen.
Bij Johannes – komen mensen die ‘metanoia’ vernieuwing willen.

Henk Bloem, pastor
Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.

Voorbede

2020-11-16T14:58:18+01:00

21 & 22 november

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Aanleiding/Actualiteit
Het lesboek dicht, de tuin, het lab of de wei in.De vier winnaars van een jaarlijkse verkiezing voor Duurzame Docenten verweven milieu en natuur moeiteloos in hun lessen. We maakten sensoren in de bijenkast.

Relevantie
Op een paar minuten lopen van school hebben we een tuin van 2500 vierkante meter. Studenten onderzoeken of de schillen van de cassave kunnen dienen als bindmiddel. Veldbonenpasta maken, grutto’s speuren in het weiland. De Duurzame Docenten van dit schooljaar proberen op allerlei manieren de jonge generatie voor te bereiden op de omgang met de ingewikkelde vraagstukken rondom duurzaamheid en klimaat.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“Ecologie in het dagelijks leven.
Bewonderenswaardig zijn de creativiteit en de edelmoedigheid van mensen en groepen die in staat zijn de beperkingen van het milieu te overstijgen door de negatieve effecten van de omgeving te wijzigen en te leren hun leven richting te geven. Als alles met elkaar verbonden is, dan heeft ook de gezondheid van de instellingen van een samenleving gevolgen voor het milieu en voor de levenskwaliteit”.

Voorbede

Goede God laten we bidden voor Duurzame Docenten die zo’n grote inspiratiebron zijn voor de leerlingen en studenten die zij bewust maken voor natuur, milieu en leefomgeving.

Laat ons bidden

 

 

 

Vieringen St. Lucas