Vieringrooster Sint Maarten

Al onze kerken gaan stapje voor stapje weer open. In onderstaand overzicht met vieringen kunt u precies zien waar en wanneer u naar de kerk kunt. Wilt u een viering bijwonen, dan moet u hiervoor een plaatsje reserveren. Op deze pagina staat precies hoe elke locatie dat heeft geregeld. Voorlopig zullen we ook nog doorgaan met de online vieringen:

  • Vanaf Witte Donderdag, 1 april, worden alle vieringen (zondag 11.00 uur, 1e zaterdag van de maand 19.00 uur) in de St. Josephkerk in Zeist via een livestream uitgezonden. Klik hier om de vieringen te bekijken of ga naar https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist.
  • Voor de liturgieboekjes voor de online-vieringen op zondag: klik hier.
  • Voor het reserveren van een plaatsje in de kerk: klik hier.

De vieringen in Kerkelijk Centrum Zeist-West kunt u volgen via een livestream of via Kerkomroep. Ga naar www.pknzeistwest.nl, scroll iets naar beneden en klik op het logo van Kerkomroep of YouTube.

donderdag 13 mei 2021

09:45 Kerkelijk Centrum Zeist-West F. Kelder, pv
ds. T. Dronkert
Oecumenische viering
Viering alleen online, zie boven
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zaterdag 15 mei 2021

19:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores

zondag 16 mei 2021

09:30 St. Martinuskerk, Doorn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zaterdag 22 mei 2021

19:00 H. Catharinakerk, Woudenberg J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores

zondag 23 mei 2021

08:00 St. Martinuskerk, Doorn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum P. Koper, pater
M. Sarot, diaken
Eucharistieviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zondag 30 mei 2021

09:30 St. Martinuskerk, Doorn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen werkgroep Driebergen
Gebedsviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum werkgroep Leersum
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 werkgroep Woudenberg
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zaterdag 5 juni 2021

19:00 St. Martinuskerk, Doorn J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
19:00 St. Josephkerk, Zeist M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering

zondag 6 juni 2021

09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg Eucharistieviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zaterdag 12 juni 2021

19:00 St. Andrieskerk, Leersum H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores

zondag 13 juni 2021

09:30 St. Martinuskerk, Doorn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zaterdag 19 juni 2021

19:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores

zondag 20 juni 2021

09:30 St. Martinuskerk, Doorn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
P. Tilma, diaken
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zaterdag 26 juni 2021

19:00 H. Catharinakerk, Woudenberg H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores

zondag 27 juni 2021

08:00 St. Martinuskerk, Doorn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen werkgroep Driebergen
Gebedsviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum werkgroep Leersum
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

De zondag ingelezen

2021-05-05T22:20:10+02:00

6e zondag van Pasen 2021 B

Schriftlezingen: Handelingen 10:25-26, 34-35, 44-48 en Johannes 15:9-17

Cornelius was een ‘godvrezende’. Zelf geen Jood, sympathiseerde hij wel met hen en hun geloof. Petrus is strenger in de leer en voor hem zijn niet-Joden ongelovigen en te mijden. Maar door Gods opdracht om naar de romein Cornelius te gaan draait hij 180% graden om: hij ervaart dit als teken dat geen mens uitgesloten mag worden. God kent geen aanzien des persoons. Dit wordt op het apostelconcilie, (hoofdstuk 15) officieel erkend door alle apostelen en oudsten. Met zijn pastorale houding loopt Petrus hier dus wat voor de fanfare uit. Als zelfs Gods Geest geen onderscheid tussen gelovigen en heidenen maakt is er ook geen argument meer om de heidenen van de doop uit te sluiten – wat blijkbaar niet betekent dat ze meteen volop ‘bekeerd’ zijn. God kent geen of-of. Voor hem is het en-en.

De evangelielezing eindigt: “Dit draag ik jullie op dat je elkaar liefhebt”. Liefhebben, daar gaat het om! Zoals de Vader mij, zegt Jezus, en zoals ik jullie, blijf in die liefde. Met andere woorden: Blijf erin! Dat doe je door je door mijn woorden te laten zeggen, zoals ik me door de vader laat gezeggen en in zijn liefde blijf. Met ‘Liefhebben’ is blijkbaar niet onze romantische liefde bedoeld. Die laat zich niet opdragen, niet ‘op commando’! Hier is eerder de aanhankelijkheid, de trouw van een vazal aan een grote koning of veldheer gedacht. Dat kun je namelijk wel bevelen, zelfs met geweld afdwingen. “Blijf in die liefde” is een roep om trouwe vazal te blijven, partij voor hem te blijven kiezen – blijf erin! Blijf in dit pact en loop niet over naar het andere kamp. Hier duikt ook het woord ‘vrienden ’op. Iemand die door dik en dun loyaal aan je is, je nooit in de steek laat, die is jouw vriend.

De ranken, zegt Jezus, hebben het niet van zichzelf, het wordt hun gegeven. De Vader is de wijnstok, de bron van de ‘liefde’, van de ‘opdracht’, van de ‘vreugde’. Jezus representeert de Vader en geeft de blijheid daarover aan zijn vrienden door, die de blijde boodschap van liefde verder moeten dragen. Het is getrapt, drietraps. Het komt van de Vader, Jezus bemiddelt de opstap tot de Vader. Als je de taal van zo’n stukje evangelie moet benoemen dan denk je eerder aan mystieke dan aan een beschrijvende logische taal.

Ooit is de schrijfstijl van evangelist Johannes vergeleken met een mot die rond een lamp zoemt. Die er nu eens tegenaan vliegt, dan verder zoemt rond de lamp, dan er weer tegenaan, enzovoort. Hij verkondigt geen onwrikbare waarheid – veeleer gaat hij met zijn lezers op zoek naar wat waar en leven gevend is.

Henk Bloem, pastor.

Voor de blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.

Voorbede

2021-05-03T13:38:00+02:00

8 & 9 mei 2021

Door Marijke Van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Aanleiding/actualiteit
Dubbel zoveel natuur? Ja, dat kan ook hier. (Dagblad Trouw 8 april 2021)
“Om klimaatverandering te stoppen, moet niet alleen de uitstoot van broeikasgas omlaag, ook moet de natuur veel meer ruimte krijgen”, vinden Natuurlijk Nederland en Climate Cleanup.

Relevantie
Met een premie van 40 procent op de grondprijs spelen we de helft van alle landbouwgrond vrij. Wereldwijd twee of drie keer zoveel natuur: Iman Sratenus en Sven Jense zien dat als oplossing voor een complex samenspel aan problemen. Enerzijds zijn er de opwarming van de aarde, een stikstofoverschot en een rappe verschraling van de natuur, anderzijds de industriële Landbouw en woningnood. “Er is geen boer die zegt: ik wil het land naar de knoppen helpen”.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Als we over “milieu” spreken wordt specifiek verwezen naar een relatie die bestaat tussen de natuur en de samenleving die haar bewoont. We zijn in haar opgenomen, zijn deel van haar en we zijn ermee in interactie. Het is essentieel integrale oplossingen te zoeken die rekening houden met de interacties van de systemen van de natuur onderling en met de sociale systemen.

Voorbede

Laten we bidden voor de boeren en vele deskundigen die gezamenlijk werken aan een inspirerend voorstel voor het geven van meer ruimte voor de natuur en ontspanning ten gunste van de hele samenleving. Laat ons bidden.

Vieringen St. Lucas

Vieringenrooster Sint Maarten

Onze kerken gaan langzaam weer open voor de weekendliturgie.

Elke dag, m.u.v. zondag, wordt er een viering uitgezonden, verzorgd door het pastoraal team.

  • T/m 31 juli 2020 is er iedere avond, m.u.v. zondagavond, om 19.00 uur een avondgebed. In de maand augustus is er géén avondgebed. In september zal het avondgebed in een andere vorm verder gaan. U kunt het avondgebed live volgen via Facebook en het avondgebed zal na afloop op onze website komen te staan. In principe wordt het avondgebed op zowel de facebookpagina van Sint Maarten als de facebookpagina van Sint Lucas uitgezonden. Als dat onverhoopt niet lukt, zal op beide facebookpagina’s worden aangegeven op welke pagina de uitzending zal zijn en na afloop van de viering zal gezorgd worden dat de viering op beide facebookpagina’s zichtbaar is.
  • Op zaterdagavond wordt er om 19.00 uur een eucharistieviering uitgezonden vanuit de St. Jozefkerk in Leusden. Deze viering kunt u volgen via YouTube en kerkomroep. Ook deze viering komt na afloop op onze website te staan. In prinipe worden de vieringen op zowel
  • Vanaf het weekend 4 en 5 juli zijn parochianen weer welkom bij de vieringen. Gestart zal worden met vieringen in Leusden (op zaterdagavond) en Driebergen (op zondagmorgen). De viering in Leusden zal ook via YouTube en kerkomroep te volgen zijn.

donderdag 13 mei 2021

09:45 Kerkelijk Centrum Zeist-West F. Kelder, pv
ds. T. Dronkert
Oecumenische viering
Viering alleen online, zie boven
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zaterdag 15 mei 2021

19:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores

zondag 16 mei 2021

09:30 St. Martinuskerk, Doorn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zaterdag 22 mei 2021

19:00 H. Catharinakerk, Woudenberg J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores

zondag 23 mei 2021

08:00 St. Martinuskerk, Doorn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum P. Koper, pater
M. Sarot, diaken
Eucharistieviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zondag 30 mei 2021

09:30 St. Martinuskerk, Doorn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen werkgroep Driebergen
Gebedsviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum werkgroep Leersum
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 werkgroep Woudenberg
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zaterdag 5 juni 2021

19:00 St. Martinuskerk, Doorn J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
19:00 St. Josephkerk, Zeist M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering

zondag 6 juni 2021

09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn C. van Loon, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg Eucharistieviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zaterdag 12 juni 2021

19:00 St. Andrieskerk, Leersum H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores

zondag 13 juni 2021

09:30 St. Martinuskerk, Doorn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zaterdag 19 juni 2021

19:00 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen J. Rutgers, pr
Eucharistieviering
Cantores

zondag 20 juni 2021

09:30 St. Martinuskerk, Doorn M. Sarot, diaken
Communieviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn H. Bloem, priester
Eucharistieviering
Cantores
11:00 H. Catharinakerk, Woudenberg N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
P. Tilma, diaken
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

zaterdag 26 juni 2021

19:00 H. Catharinakerk, Woudenberg H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores

zondag 27 juni 2021

08:00 St. Martinuskerk, Doorn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
09:30 St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen werkgroep Driebergen
Gebedsviering
Cantores
09:30 St. Andrieskerk, Leersum werkgroep Leersum
Gebedsviering
Cantores
11:00 St. Theresiakerk, Maarn N. Spiljard, pw
Communieviering
Cantores
11:00 St. Josephkerk, Zeist H. Zemann, pastoor
Eucharistieviering
Cantores
Viering ook online, zie boven

De zondag ingelezen

2021-05-05T22:20:10+02:00

6e zondag van Pasen 2021 B

Schriftlezingen: Handelingen 10:25-26, 34-35, 44-48 en Johannes 15:9-17

Cornelius was een ‘godvrezende’. Zelf geen Jood, sympathiseerde hij wel met hen en hun geloof. Petrus is strenger in de leer en voor hem zijn niet-Joden ongelovigen en te mijden. Maar door Gods opdracht om naar de romein Cornelius te gaan draait hij 180% graden om: hij ervaart dit als teken dat geen mens uitgesloten mag worden. God kent geen aanzien des persoons. Dit wordt op het apostelconcilie, (hoofdstuk 15) officieel erkend door alle apostelen en oudsten. Met zijn pastorale houding loopt Petrus hier dus wat voor de fanfare uit. Als zelfs Gods Geest geen onderscheid tussen gelovigen en heidenen maakt is er ook geen argument meer om de heidenen van de doop uit te sluiten – wat blijkbaar niet betekent dat ze meteen volop ‘bekeerd’ zijn. God kent geen of-of. Voor hem is het en-en.

De evangelielezing eindigt: “Dit draag ik jullie op dat je elkaar liefhebt”. Liefhebben, daar gaat het om! Zoals de Vader mij, zegt Jezus, en zoals ik jullie, blijf in die liefde. Met andere woorden: Blijf erin! Dat doe je door je door mijn woorden te laten zeggen, zoals ik me door de vader laat gezeggen en in zijn liefde blijf. Met ‘Liefhebben’ is blijkbaar niet onze romantische liefde bedoeld. Die laat zich niet opdragen, niet ‘op commando’! Hier is eerder de aanhankelijkheid, de trouw van een vazal aan een grote koning of veldheer gedacht. Dat kun je namelijk wel bevelen, zelfs met geweld afdwingen. “Blijf in die liefde” is een roep om trouwe vazal te blijven, partij voor hem te blijven kiezen – blijf erin! Blijf in dit pact en loop niet over naar het andere kamp. Hier duikt ook het woord ‘vrienden ’op. Iemand die door dik en dun loyaal aan je is, je nooit in de steek laat, die is jouw vriend.

De ranken, zegt Jezus, hebben het niet van zichzelf, het wordt hun gegeven. De Vader is de wijnstok, de bron van de ‘liefde’, van de ‘opdracht’, van de ‘vreugde’. Jezus representeert de Vader en geeft de blijheid daarover aan zijn vrienden door, die de blijde boodschap van liefde verder moeten dragen. Het is getrapt, drietraps. Het komt van de Vader, Jezus bemiddelt de opstap tot de Vader. Als je de taal van zo’n stukje evangelie moet benoemen dan denk je eerder aan mystieke dan aan een beschrijvende logische taal.

Ooit is de schrijfstijl van evangelist Johannes vergeleken met een mot die rond een lamp zoemt. Die er nu eens tegenaan vliegt, dan verder zoemt rond de lamp, dan er weer tegenaan, enzovoort. Hij verkondigt geen onwrikbare waarheid – veeleer gaat hij met zijn lezers op zoek naar wat waar en leven gevend is.

Henk Bloem, pastor.

Voor de blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.

Voorbede

2021-05-03T13:38:00+02:00

8 & 9 mei 2021

Door Marijke Van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Aanleiding/actualiteit
Dubbel zoveel natuur? Ja, dat kan ook hier. (Dagblad Trouw 8 april 2021)
“Om klimaatverandering te stoppen, moet niet alleen de uitstoot van broeikasgas omlaag, ook moet de natuur veel meer ruimte krijgen”, vinden Natuurlijk Nederland en Climate Cleanup.

Relevantie
Met een premie van 40 procent op de grondprijs spelen we de helft van alle landbouwgrond vrij. Wereldwijd twee of drie keer zoveel natuur: Iman Sratenus en Sven Jense zien dat als oplossing voor een complex samenspel aan problemen. Enerzijds zijn er de opwarming van de aarde, een stikstofoverschot en een rappe verschraling van de natuur, anderzijds de industriële Landbouw en woningnood. “Er is geen boer die zegt: ik wil het land naar de knoppen helpen”.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Als we over “milieu” spreken wordt specifiek verwezen naar een relatie die bestaat tussen de natuur en de samenleving die haar bewoont. We zijn in haar opgenomen, zijn deel van haar en we zijn ermee in interactie. Het is essentieel integrale oplossingen te zoeken die rekening houden met de interacties van de systemen van de natuur onderling en met de sociale systemen.

Voorbede

Laten we bidden voor de boeren en vele deskundigen die gezamenlijk werken aan een inspirerend voorstel voor het geven van meer ruimte voor de natuur en ontspanning ten gunste van de hele samenleving. Laat ons bidden.

Vieringen St. Lucas