Vieringrooster Sint Maarten

Al onze kerken zijn van 16 december tot in ieder geval 9 februari 2021 tot onze grote spijt gesloten i.v.m. de lockdown.  We willen u zo graag verwelkomen, maar we delen in de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het virus. We hopen toch inspiratie te bieden met de online vieringen:

  • De eucharistieviering op zondagmorgen wordt om 11.00 uur via een live-stream vanuit de St. Jozefkerk Achterveld op YouTube uitgezonden. Klik hier om de vieringen te bekijken. (Werkt de link niet, ga dan naar www.youtube.com, typ in de zoekbalk Sint Jozefkerk Achterveld en zoek naar de gewenste viering).
  • Op zaterdagavond wordt er via een live-stream vanuit De Voorhof in Woudenberg een RK-gebedsviering uitgezonden. Ga hiervoor naar www.pkndevoorhof.nl en klik in de rubriek ‘snelle links’ op ‘Kerktv (live)’.
  • Voor de liturgieboekjes voor de vieringen: klik hier.
  • Wekelijks verzorgt het pastoraal team op woensdag (19.00 uur) op Facebook een avondgebed of bezinningsmoment. Na afloop komt dit ook bij het vieringen-liveblog op de website te staan. Op dit moment beraadt het pastoraal team zich i.v.m. de kerksluiting op andere digitale mogelijkheden.

Tijdens de 40-dagentijd zijn er elke woensdagavond (tot en met 31 maart) vespers in Maarn en Zeist.
De vespers in Maarn worden om 19.00 uur uitgezonden via het YouTubekanaal van de Dorpskerk In Maarn. Klik hier om naar dit kanaal te gaan.
De vespers in Zeist worden uitgezonden vanuit het Kerkelijk Centrum Zeist-West en kunt u om 19.15 uur online meevieren via www.pknzeistwest.nl, scroll daarna iets naar beneden. Klik op het logo van Kerkomroep.

zaterdag 27 februari 2021

19:00 De Voorhof, Woudenberg M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering
Online viering, zie boven

zondag 28 februari 2021

11:00 St. Jozefkerk Achterveld J. Rutgers, pr
H. Zemann, pastoor
M. Sarot, diaken
Eucharistieviering
Online viering, zie boven

woensdag 3 maart 2021

19:00 Dorpskerk, Maarsbergen M. Sarot, diaken
Ds. M. Jochemsen
Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven
19:15 Kerkelijk Centrum Zeist-West Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven

zaterdag 6 maart 2021

19:00 De Voorhof, Woudenberg N. Spiljard, pw
Gebedsviering
Online viering, zie boven

woensdag 10 maart 2021

19:00 Dorpskerk, Maarsbergen M. Sarot, diaken
Ds. M. Jochemsen
Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven
19:15 Kerkelijk Centrum Zeist-West Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven

woensdag 17 maart 2021

19:00 Dorpskerk, Maarsbergen Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven
19:15 Kerkelijk Centrum Zeist-West Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven

woensdag 24 maart 2021

19:15 Kerkelijk Centrum Zeist-West Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven

woensdag 31 maart 2021

19:15 Kerkelijk Centrum Zeist-West Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven

De zondag ingelezen

2021-02-25T14:40:14+01:00

2e zondag van de veertigdagentijd 2021 B

Schriftlezingen: Genesis 22:1-2, 9a,10-13, 15-18; Marcus 9:2-10

‘Op de proef stellen’ of ‘uittesten’. De satan test Jezus veertig dagen uit – veertig, zolang om het land van belofte te bereiken –, Abraham staat voor de vuurproef zijn enige zoon te offeren. Maar de liturgiedeskundigen hebben zo geknipt dat er van het verhaal in Genesis 22 niet veel overblijft.
Aanvankelijk roept GOD. Het Hebreeuws zegt Elohiem (goden), heel algemeen, onpersoonlijk (ook in vers 3, 8 en 9). Maar in vers 11,,14 en 15 roept een engel van de HEER. Niet van GOD, maar van de HEER. HEER is de Nederlandse weergave van JHWH, de GOD van Israël die zijn naam aan Mozes bekend maakte (zie Exodus 3:13-14). Van GOD moet Abraham offeren, maar de HEER roept hem halt toe.
Onze Paus zegt: “De Vader beproeft ons niet,” (vandaar die verandering in het Onze Vader) “Hij is juist degene die UIT  beproevingen redt.” De Willibrordvertaling kopt dit verhaal met: De beproeving van Abraham. Inderdaad hij wordt uitgedaagd om te ontdekken dat buiten de ene HEER om, alles goddelijk, of ‘God’ kan zijn. De joodse traditie spreekt van: De binding van Isaac. Naast de vernietigende machten die vaak in naam van ‘goden’ over het godsvolk kwamen, lezen we hier hoe JHWH, de Heer, staat voor bevrijding uit alle onderdrukking. De HEER, de God van Israël EN van Jezus,  spreekt van ‘mijn Vader’. De HEER van Israël is onvergelijkbaar met de God die mensen zich maken.

“Na zes dagen– zou dat tijdsaanduiding zijn? – gaat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op. Hoog, dichtbij God zelf. Petrus had net nog gezegd dat lijden en sterven niet bij Jezus de Messias passen. Hij denkt alleen aan hemel en glorie. Op de berg wordt Jezus van gedaante (morfè) ver-anderd (meta). De drie krijgen nu een voorproefje van wie en wat Jezus is. Hij wordt witter dan wit. Hemels wit. Net als twee hemelse voorgangers, Elia en Mozes, die met hem praten als collega’s onder elkaar.
Petrus is vol van wat hij ziet: zo moet het blijven, dat wil hij vasthouden. Marcus vergoelijkt Petrus reactie: “Hij wist niet wat hij zei”. Nee inderdaad, want Petrus ziet alleen het goddelijke en niks van lijden en sterven. Hij praat eenzijdig, vooringenomen, beseft niet wat hij zegt.
En dan een wolk zoals op de Sinaï (Exodus 19:16 en verder). Een wolk: enerzijds ongrijpbaar en tegelijk aanwezig. Verhullend en aanwezig. En “overschaduwen”, geen dreigende onweerswolk maar beschuttend als een scherm. En uit de wolk klinkt net als bij de doop: “Dit is mijn geliefde zoon.” (NB: De enige twee keer in Marcus dat God zelf spreekt.) “Luistert naar hem.” Petrus – die eerst niet wilde horen (Marcus 8:32) – wordt zo naar Jezus’ boodschap van lijden en opstanding verwezen. De slotzin zegt heel realistisch: “Ze zagen alleen nog maar Jezus.” Jezus zonder hoogwitte glans, zonder hemelse ambiance, zonder Mozes en Elia. Alleen maar Jezus, zo alledaags als voorheen, die hen voorgaat naar Jeruzalem.
Bij het afdalen wordt hun verboden hierover te spreken voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Niet voordat lijden, sterven en dood heeft plaatsgevonden. Anders zou je wel eens eenzijdig van Jezus kunnen gaan spreken en weer op Petrus gaan lijken. Aan het eind blijven de leerlingen vol onbegrip hangen bij het woord “opstaan uit de doden”. Dat moeten ze nog leren…en wij ook!

De Poolse dichteres W. Szymborska dicht: “Zover het oog reikt heerst hier het moment, één van die aardse momenten, die men vraagt: Ga niet voorbij.”

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.

Voorbede

2020-11-16T14:58:18+01:00

21 & 22 november

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Aanleiding/Actualiteit
Het lesboek dicht, de tuin, het lab of de wei in.De vier winnaars van een jaarlijkse verkiezing voor Duurzame Docenten verweven milieu en natuur moeiteloos in hun lessen. We maakten sensoren in de bijenkast.

Relevantie
Op een paar minuten lopen van school hebben we een tuin van 2500 vierkante meter. Studenten onderzoeken of de schillen van de cassave kunnen dienen als bindmiddel. Veldbonenpasta maken, grutto’s speuren in het weiland. De Duurzame Docenten van dit schooljaar proberen op allerlei manieren de jonge generatie voor te bereiden op de omgang met de ingewikkelde vraagstukken rondom duurzaamheid en klimaat.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“Ecologie in het dagelijks leven.
Bewonderenswaardig zijn de creativiteit en de edelmoedigheid van mensen en groepen die in staat zijn de beperkingen van het milieu te overstijgen door de negatieve effecten van de omgeving te wijzigen en te leren hun leven richting te geven. Als alles met elkaar verbonden is, dan heeft ook de gezondheid van de instellingen van een samenleving gevolgen voor het milieu en voor de levenskwaliteit”.

Voorbede

Goede God laten we bidden voor Duurzame Docenten die zo’n grote inspiratiebron zijn voor de leerlingen en studenten die zij bewust maken voor natuur, milieu en leefomgeving.

Laat ons bidden

 

 

 

Vieringen St. Lucas

Vieringenrooster Sint Maarten

Onze kerken gaan langzaam weer open voor de weekendliturgie.

Elke dag, m.u.v. zondag, wordt er een viering uitgezonden, verzorgd door het pastoraal team.

  • T/m 31 juli 2020 is er iedere avond, m.u.v. zondagavond, om 19.00 uur een avondgebed. In de maand augustus is er géén avondgebed. In september zal het avondgebed in een andere vorm verder gaan. U kunt het avondgebed live volgen via Facebook en het avondgebed zal na afloop op onze website komen te staan. In principe wordt het avondgebed op zowel de facebookpagina van Sint Maarten als de facebookpagina van Sint Lucas uitgezonden. Als dat onverhoopt niet lukt, zal op beide facebookpagina’s worden aangegeven op welke pagina de uitzending zal zijn en na afloop van de viering zal gezorgd worden dat de viering op beide facebookpagina’s zichtbaar is.
  • Op zaterdagavond wordt er om 19.00 uur een eucharistieviering uitgezonden vanuit de St. Jozefkerk in Leusden. Deze viering kunt u volgen via YouTube en kerkomroep. Ook deze viering komt na afloop op onze website te staan. In prinipe worden de vieringen op zowel
  • Vanaf het weekend 4 en 5 juli zijn parochianen weer welkom bij de vieringen. Gestart zal worden met vieringen in Leusden (op zaterdagavond) en Driebergen (op zondagmorgen). De viering in Leusden zal ook via YouTube en kerkomroep te volgen zijn.

zaterdag 27 februari 2021

19:00 De Voorhof, Woudenberg M. v.d. Horst, pv
Gebedsviering
Online viering, zie boven

zondag 28 februari 2021

11:00 St. Jozefkerk Achterveld J. Rutgers, pr
H. Zemann, pastoor
M. Sarot, diaken
Eucharistieviering
Online viering, zie boven

woensdag 3 maart 2021

19:00 Dorpskerk, Maarsbergen M. Sarot, diaken
Ds. M. Jochemsen
Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven
19:15 Kerkelijk Centrum Zeist-West Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven

zaterdag 6 maart 2021

19:00 De Voorhof, Woudenberg N. Spiljard, pw
Gebedsviering
Online viering, zie boven

woensdag 10 maart 2021

19:00 Dorpskerk, Maarsbergen M. Sarot, diaken
Ds. M. Jochemsen
Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven
19:15 Kerkelijk Centrum Zeist-West Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven

woensdag 17 maart 2021

19:00 Dorpskerk, Maarsbergen Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven
19:15 Kerkelijk Centrum Zeist-West Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven

woensdag 24 maart 2021

19:15 Kerkelijk Centrum Zeist-West Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven

woensdag 31 maart 2021

19:15 Kerkelijk Centrum Zeist-West Oecumenisch vesper
Online viering, zie boven

De zondag ingelezen

2021-02-25T14:40:14+01:00

2e zondag van de veertigdagentijd 2021 B

Schriftlezingen: Genesis 22:1-2, 9a,10-13, 15-18; Marcus 9:2-10

‘Op de proef stellen’ of ‘uittesten’. De satan test Jezus veertig dagen uit – veertig, zolang om het land van belofte te bereiken –, Abraham staat voor de vuurproef zijn enige zoon te offeren. Maar de liturgiedeskundigen hebben zo geknipt dat er van het verhaal in Genesis 22 niet veel overblijft.
Aanvankelijk roept GOD. Het Hebreeuws zegt Elohiem (goden), heel algemeen, onpersoonlijk (ook in vers 3, 8 en 9). Maar in vers 11,,14 en 15 roept een engel van de HEER. Niet van GOD, maar van de HEER. HEER is de Nederlandse weergave van JHWH, de GOD van Israël die zijn naam aan Mozes bekend maakte (zie Exodus 3:13-14). Van GOD moet Abraham offeren, maar de HEER roept hem halt toe.
Onze Paus zegt: “De Vader beproeft ons niet,” (vandaar die verandering in het Onze Vader) “Hij is juist degene die UIT  beproevingen redt.” De Willibrordvertaling kopt dit verhaal met: De beproeving van Abraham. Inderdaad hij wordt uitgedaagd om te ontdekken dat buiten de ene HEER om, alles goddelijk, of ‘God’ kan zijn. De joodse traditie spreekt van: De binding van Isaac. Naast de vernietigende machten die vaak in naam van ‘goden’ over het godsvolk kwamen, lezen we hier hoe JHWH, de Heer, staat voor bevrijding uit alle onderdrukking. De HEER, de God van Israël EN van Jezus,  spreekt van ‘mijn Vader’. De HEER van Israël is onvergelijkbaar met de God die mensen zich maken.

“Na zes dagen– zou dat tijdsaanduiding zijn? – gaat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op. Hoog, dichtbij God zelf. Petrus had net nog gezegd dat lijden en sterven niet bij Jezus de Messias passen. Hij denkt alleen aan hemel en glorie. Op de berg wordt Jezus van gedaante (morfè) ver-anderd (meta). De drie krijgen nu een voorproefje van wie en wat Jezus is. Hij wordt witter dan wit. Hemels wit. Net als twee hemelse voorgangers, Elia en Mozes, die met hem praten als collega’s onder elkaar.
Petrus is vol van wat hij ziet: zo moet het blijven, dat wil hij vasthouden. Marcus vergoelijkt Petrus reactie: “Hij wist niet wat hij zei”. Nee inderdaad, want Petrus ziet alleen het goddelijke en niks van lijden en sterven. Hij praat eenzijdig, vooringenomen, beseft niet wat hij zegt.
En dan een wolk zoals op de Sinaï (Exodus 19:16 en verder). Een wolk: enerzijds ongrijpbaar en tegelijk aanwezig. Verhullend en aanwezig. En “overschaduwen”, geen dreigende onweerswolk maar beschuttend als een scherm. En uit de wolk klinkt net als bij de doop: “Dit is mijn geliefde zoon.” (NB: De enige twee keer in Marcus dat God zelf spreekt.) “Luistert naar hem.” Petrus – die eerst niet wilde horen (Marcus 8:32) – wordt zo naar Jezus’ boodschap van lijden en opstanding verwezen. De slotzin zegt heel realistisch: “Ze zagen alleen nog maar Jezus.” Jezus zonder hoogwitte glans, zonder hemelse ambiance, zonder Mozes en Elia. Alleen maar Jezus, zo alledaags als voorheen, die hen voorgaat naar Jeruzalem.
Bij het afdalen wordt hun verboden hierover te spreken voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Niet voordat lijden, sterven en dood heeft plaatsgevonden. Anders zou je wel eens eenzijdig van Jezus kunnen gaan spreken en weer op Petrus gaan lijken. Aan het eind blijven de leerlingen vol onbegrip hangen bij het woord “opstaan uit de doden”. Dat moeten ze nog leren…en wij ook!

De Poolse dichteres W. Szymborska dicht: “Zover het oog reikt heerst hier het moment, één van die aardse momenten, die men vraagt: Ga niet voorbij.”

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.

Voorbede

2020-11-16T14:58:18+01:00

21 & 22 november

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Aanleiding/Actualiteit
Het lesboek dicht, de tuin, het lab of de wei in.De vier winnaars van een jaarlijkse verkiezing voor Duurzame Docenten verweven milieu en natuur moeiteloos in hun lessen. We maakten sensoren in de bijenkast.

Relevantie
Op een paar minuten lopen van school hebben we een tuin van 2500 vierkante meter. Studenten onderzoeken of de schillen van de cassave kunnen dienen als bindmiddel. Veldbonenpasta maken, grutto’s speuren in het weiland. De Duurzame Docenten van dit schooljaar proberen op allerlei manieren de jonge generatie voor te bereiden op de omgang met de ingewikkelde vraagstukken rondom duurzaamheid en klimaat.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“Ecologie in het dagelijks leven.
Bewonderenswaardig zijn de creativiteit en de edelmoedigheid van mensen en groepen die in staat zijn de beperkingen van het milieu te overstijgen door de negatieve effecten van de omgeving te wijzigen en te leren hun leven richting te geven. Als alles met elkaar verbonden is, dan heeft ook de gezondheid van de instellingen van een samenleving gevolgen voor het milieu en voor de levenskwaliteit”.

Voorbede

Goede God laten we bidden voor Duurzame Docenten die zo’n grote inspiratiebron zijn voor de leerlingen en studenten die zij bewust maken voor natuur, milieu en leefomgeving.

Laat ons bidden

 

 

 

Vieringen St. Lucas