Project omschrijving

Schriftlezingen: Jesaja 7.10-14; Rom. 1.1-7; Mat. 1.18-24

En weer een visioen op weg naar Kerst. Na een wereld waarin zwaarden tot ploegscharen worden omgesmolten [1e Zondag], en het beloftevolle twijgje dat als een bloemetje tussen de straatstenen opbloeit [2e], en de steppe die tot bloeien komt [3e], nu van de geboorte en komst van de Immanuel = God-met-ons. Kerstmis is één groot visioen! De ommekeer in denken en doen is niet louter een kwestie van management, van techniek, maar is met een persoon, met God-met-ons verbonden. Mattheus noemt meteen in het 1e hoofdstuk (1.23) Jezus de Immanuel (Jes. 7.14) en laat Hem in zijn laatste vers (28.20) beloven: “Ik ben met jullie alle dagen…” Het hele evangelie wordt door ‘Immanuel’ omsloten! Die Immanuel vraagt van ons een ommekeer – 4.17 metanoia – die een opening biedt tot een nieuw leven, een nieuwe wereld, tot het Koninkrijk der hemelen, (eerbiedig vermijdt Mat. zo ‘van God’) dat nabij is.

Paulus‘ ouders noemden hem Saulus naar de eerste joodse koning. Hij maakte er met een grapje: ‘Paulus’ = ‘Kleintje’ van. Een echte slavennaam. Die werden namelijk niet met hun eigennaam, maar met ‘de Dikke’, ‘de Lange’, ‘de Snotneus’, enz. aangeduid. Paulus weet zich dienstknecht, slaaf van Jezus Christus. Voor hem een Eretitel. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.

Jozef is een rechtvaardige. En een rechtvaardige zorgt dat de wereld niet uit Gods schepping valt. Is dat niet precies wat Jozef hier doet? Hij behoedt de waardigheid van Maria en kind. Dat kind zal JEZUS (Joshua) heten – van het werkwoord ‘jasha’ = redden. Niet in fysieke zin – van voor de trein, of uit het water -, maar in de zin van: ‘Hij zal een andere wereld en andere mensen, zal het koninkrijk der hemelen naderbij brengen.

Het kind wat geboren wordt UIT Maria (vers 16), is UIT de heilige Geest. Niet VAN of DOOR. In Joh. 3.5 spreekt Nicodemus niet over verwekking van je leven maar over het perspectief, de bezieling van een mens, waarvoor zij/hij leeft, ‘t visioen dat hem trekt.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier