Project omschrijving

Schriflezingen Deuteronomium 4:32-34, 39-40 en Matteüs 28:16-20

De H. Ireneus (rond 170) van Lyon spreekt van de twee handen van de Vader. God, Zoon en Heilige Geest, “de twee handen van de Vader”. Op vele manieren heeft men willen uitleggen dat het drie-EENHEID is en niet drieVULDIGHEID.

Deuteronomium opent met een kreet van verwondering. “Is er ooit zoiets groots gebeurd …ooit iets dergelijks gehoord?” Dat is het: verwondering! Verwondering krijgt ons op de knieën; een vernuftig probleem niet. In vers 39 lezen we: “…de Heer is God boven in de hemel…” Enkelvoud: ‘hemel’, maar het Hebreeuws spreekt van ‘hemelen’ en dan weet je meteen dat het geen plaatsaanduiding kan zijn, maar grootsheid, verhevenheid, alomtegenwoordigheid wil uitstralen. Het verwoordt Gods grootheid, gaat niet over zijn verblijfplaats. Door hier een plaatsbepaling te zien, begint een hoop narigheid.

De evangelielezing kijkt vooruit – hoe gaat het verder na Jezus, en hoe de leerlingen Jezus’ boodschap de wereld in brengen. Ik wijs op een paar aandachtspunten.
1) Het is op een berg, zoals Jezus’ laatste beproeving (Matteüs 4:8-10) en zoals de gedaante- verandering in Matteüs 17:1-9, die beiden benadrukken dat leven meer is dan geld en macht en zelfverheerlijking. ‘t Stijgt er bovenuit.
2) Van begin af aan wordt naast Aanbidding ook Twijfel genoemd. Het gaat om subjectieve toewijding, subjectieve overgave, niet om een neutraal, objectief (koud) feit.
3) Maak alle volken tot leerling! Veel carrière zit er niet in. Het maximum is ‘leerling van Jezus’ zijn.
4) Meestal lezen we: doopt hen IN de naam van de Vader enz.…maar er staat letterlijk: Doop hen NAAR de naam van…. Met ‘naar’ laat je voelen dat het met de doop niet gedaan is, dat het een hele weg is om ernaar toe te groeien.
5) We lezen hier voluit: Vader, Zoon en Heilige Geest zoals bij het kruisteken. Jezus’ doop wijst ook al in deze richting (bijv. Matteüs 3:16), terwijl de leer over de Drie-eenheid pas later opkwam. Heel bijzonder is dat het Grieks hier ook het meervoud gebruikt: “…daar openden zich de hemelen voor hem” terwijl wij doen alsof er enkelvoud, ‘de hemel’ staat. Dat is vragen om moeilijkheden!
6) De belofte: “Ik ben met jullie, alle dagen…” sluit aan op het begin van het evangelie: ‘God met ons’, in Matteüs 1:23. Dus Jezus is: God met ons. Het staat als een boog om heel Jezus’ leven van geboorte tot kruis heen.

Bij deze Triniteitsdag hoor ik voortdurend:
“In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu
Een nieuwe God zijt Gij, die onder ons wilt wonen.
Zo ver weg, zo dichtbij.”

Henk Bloem, pastor

Voor de blogs van de lezingen bij deze zondag: lees hier.